Κυστεολιθοτριψία

Πότε γίνεται η κυστεολιθοτριψία;

Η επέμβαση αυτή γίνεται για την αντιμετώπιση των λίθων της ουροδόχου κύστης. Αποτελεί θεραπευτική επιλογή για την πλειονότητα των περιπτώσεων που υπάρχουν λίθοι εντός της κύστης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που οι λίθοι είναι πολύ μεγάλου μεγέθους.

Τι προετοιμασία χρειάζεται για την επέμβαση;

Κατά την εισαγωγή σας στο νοσηλευτικό ίδρυμα θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις αίματος, ακτινογραφία θώρακος και καρδιογράφημα. Κάποιες φορές απαιτείται να διακόψετε την αντιπηκτική αγωγή σας, αν λαμβάνετε, κάποιες ημέρες πριν την επέμβαση. Ίσως χρειαστεί να την αντικαταστήσετε με ενέσεις στην κοιλιακή χώρα. Απαραίτητη για την διακοπή αυτή είναι η γνώμη του καρδιολόγου.

Τι γίνεται κατά την διάρκεια της επέμβασης;

Για την επέμβαση απαιτείται γενική ή ραχιαία αναισθησία. Αρχικά, τοποθετούνται τα πόδια σε γυναικολογική θέση, αποστειρώνεται η περιοχή και λιπαίνεται η ουρήθρα.  Εισάγεται κάμερα διαμέσου της ουρήθρας και εντοπίζονται οι λίθοι. Με εργαλείο που εφαρμόζει πάνω στην κάμερα και ονομάζεται λιθοτρίπτης, διενεργείται ο κατακερματισμός των λίθων σε μικρότερους, ώστε να είναι δυνατή η έξοδός τους διαμέσου του εργαλείου. Στο τέλος της επέμβασης τοποθετείται καθετήρας και στην περίπτωση αιματουρίας εφαρμόζεται σύστημα συνεχών πλύσεων της ουροδόχου κύστης.

Η παραμονή στο νοσοκομείο υπολογίζεται στις 2 ημέρες.

Ο χρόνος αφαίρεσης του καθετήρα γίνεται μόλις τα ούρα καθαρίσουν από το αίμα. Κατά μέσο όρο αυτό συμβαίνει την επόμενη ημέρα της επέμβασης

Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι λιθοτρίπτες είναι τριών ειδών. Οι βαλλιστικοί (με μηχανισμό ανάλογου ενός πνευματικού σφυριού, δηλαδή σφυριού από αέρα), οι υλεκτροϋδραυλικοί (με την εκκένωση ηλεκτρικού σπινθήρα στο περιβάλλον υγρό) και οι διάφοροι τύπου LASER.

Τις περισσότερες φορές οι λίθοι της ουροδόχου κύστης δημιουργούνται γιατί έχουμε στάσιμα ούρα μέσα στην κύστη λόγω κάποιας απόφραξης. Συχνές αιτίες απόφραξης είναι η διόγκωση του προστάτη (καλοήθη υπερπλασία του προστάτη) ή τα στενώματα της ουρήθρας. Γι αυτό η επέμβαση συνήθως συνοδεύεται και με αντιμετώπιση και της απόφραξης (βλ. TUR-P, οπτική ουρηθροτομή κτλ)

Τι θα συμβεί μετά την επέμβαση;

Τις πρώτες μέρες μετά την επέμβαση υπάρχει πιθανότητα να έχετε αίσθημα καύσους στην ουρήθρα ενώ στα ούρα σας να εμφανίζεται αίμα. Επίσης, η παρουσία καθετήρα μπορεί να προκαλέσει σπασμό της κύστης και έντονο πόνο, διάρκειας λίγων δευτερολέπτων που επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να βελτιωθούν με χορήγηση κατάλληλων φαρμάκων. Η παραμονή αίματος στα ούρα ίσως καθυστερήσει την αφαίρεση των συνεχών πλύσεων ή την απομάκρυνση του καθετήρα.

Μετά την αφαίρεση του καθετήρα ελέγχεται η ούρησης σας και με υπερηχογράφημα εξετάζεται εάν υπάρχει υπόλοιπο ούρων αμέσως μετά την ούρηση.

Με το εξιτήριο σας θα λάβετε και γραπτές οδηγίες για:

  • την αντιβιοτική αγωγή που θα λάβετε
  • το χρονικό διάστημα που χρειάζεται να απέχετε από σωματική καταπόνηση
  • την ανάγκη για άφθονη λήψη υγρών

Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον καρδιολόγο σας για την επανέναρξη της αντιπηκτικής αγωγής.

Ποιες οι επιπτώσεις της επέμβασης στη ζωή του ασθενούς;

Η πλειοψηφία των ασθενών δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα μετά την επέμβαση. Υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών που οι λίθοι επανεμφανίζονται όταν δεν αντιμετωπιστεί η αιτία που τις προκαλεί. Για τον λόγο αυτό πρέπει να συμβουλευτείτε ειδικό ουρολόγο για να διερευνήσει την αιτία και να την αντιμετωπίσει.

Όσο αφορά στην διατροφή μετά την επέμβαση, θα πρέπει να λαμβάνετε περίπου στα 1500ml υγρών την ημέρα και να αποφεύγετε την λήψη καφέ, το κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ που ενδέχεται να προκαλέσουν ερεθιστικά συμπτώματα.