Β- Χοριακή Γοναδοτροπίνη

Τι είναι η εξέταση;

Είναι μία αιματολογική εξέταση, που στόχο έχει να προσδιορίσει τα επίπεδα της β-χοριακής γοναφοτροπίνης (β-hCG) στο αίμα. H β-hCG είναι ορμόνη που παράγεται από κάποια κύτταρα που ονομάζονται τροφοβλάστες. Τα κύτταρα αυτά φυσιολογικά σχηματίζουν τον πλακούντα, ενώ στηρίζουν και τρέφουν το έμβρυο. Τα κύτταρα αυτά  πιθανόν, επίσης, να βρεθούν σε κάποιους όγκους του όρχεως. Ποιο συχνά η β-hCG εκκρίνεται από μη σεμινωματώδεις όγκους, ενώ σπάνια από σεμινωματώδεις. Το χοριοκαρκίνωμα που είναι ένας συγκεκριμένος τύπος καρκίνου του όρχεως εκκρίνει πάντα β-hCG.

Πότε γίνεται η εξέταση;

Η εξέταση θα σταλεί σε κάθε περίπτωση ύπαρξης καρκίνου στον όρχι πριν από τη χειρουργική αφαίρεση. Παρόλο που η διάγνωση του καρκίνου θα γίνει με την παθολογοανατομική εξέταση του όρχεως, η ύπαρξη υψηλών τιμών β-hCG προεγχειρητικά έχει κλινική αξία για τη σταδιοποίηση της νόσου. Θα συνεκτιμηθεί με άλλους παράγοντες για τον καθορισμό της θεραπείας και θα βοηθήσει στην παρακολούθηση του ασθενή.

Μετεγχειρητικά η εξέταση γίνεται:

  • Για τη σταδιοποίηση της νόσου. Η παραμονή υψηλών επιπέδων της β-hCG μετά την ορχεκτομή σημαίνει πως υπάρχουν μεταστατικά κύτταρα κάπου στο σώμα που συνεχίζουν να την εκκρίνουν.
  • Για την αξιολόγηση της θεραπείας. Σε μία επιτυχή θεραπεία, τα επίπεδα της β-hCG θα πρέπει να γίνουν φυσιολογικά.
  • Στην ανίχνευση υποτροπής του καρκίνου. Εάν τα επίπεδα  της β-hCG μετά τη θεραπεία γίνουν φυσιολογικά και στη συνέχεια αρχίσουν να αυξάνονται και πάλι, αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα ο όγκος επανεμφανίστηκε.

Ποια είναι η προετοιμασία για την εξέταση;

Δεν χρειάζεται κάποια προετοιμασία. Για την εκτίμηση της β-hCG αίματος χρειάζεται μία απλή αιμοληψία μικρής ποσότητας αίματος, η οποία όμως θα πρέπει να γίνει πριν από τη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του όρχεως.

Ποια είναι η διαδικασία της εξέτασης;

Μετά την αιμοληψία, το δείγμα θα  μεταφερθεί στο  βιοχημικό εργαστήριο. Με τη χρήση ειδικών αναλυτών, γίνεται η εκτίμηση της β-hCG στο υπό εξέταση δείγμα.

Ποια είναι τα αποτελέσματα της εξέτασης;

Οι φυσιολογικές τιμές της β-χοριακής γοναδοτροπίνης για τους άντρες είναι έως 3 mIU/ml. Στον καρκίνο του όρχεως, κάθε τιμή πάνω από αυτή έχει αξία και αξιολογείται από τον θεράποντα γιατρό.