Πυουρία

Είναι η παρουσία πυοσφαιρίων στα ούρα, τα οποία φυσιολογικά είναι σχεδόν ανύπαρκτα (<3-4). Υπάρχει πιθανότητα μακροσκοπικά να μην υπάρχουν αλλαγές στο χρώμα των ούρων, και η ανεύρεσή τους να γίνεται με εξέταση των ούρων στο εργαστήριο (γενική ούρων). Όταν είναι σε μεγάλο αριθμό, προκαλούν μακροσκοπικά θολερότητα των ούρων. Υπάρχουν πολλά αίτια που μπορεί να προκαλέσουν πυουρία, με πιο συχνό τις λοιμώξεις. Άλλα αίτια είναι η λιθίαση στο ουροποιητικό, ξένα σώματα, όπως οι καθετήρες της κύστης, ή ειδικές λοιμώξεις, όπως η φυματίωση.