Προκήρυξη Βραβείου Αριστείας Νέου Ουρολόγου 2016

Το ΙΜΟΠ, ως κατ’ εξοχήν  εκπαιδευτικός οργανισμός, θεσμοθέτησε το 2013, δύο βραβεία για Ουρολόγους, με στόχο την αναγνώριση του επιστημονικού μόχθου των Ελλήνων Ουρολόγων. Το βραβείο Αριστείας Νέου Ουρολόγου και το βραβείο "Νέος Ηγέτης στην Ουρολογία".  Τα βραβεία απονέμονται εναλλάξ. Το βραβείο Αριστείας Νέου Ουρολόγου, προκηρύσσεται ξανά φέτος για το νέο Ουρολόγο, που έχει να επιδείξει εξαιρετική απόδοση κατά τα χρόνια της ειδικότητας και τα 2 χρόνια μετά.

Υποψηφιότητες: Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι ειδικευόμενοι του τελευταίου χρόνου κάτοχοι FEBU, καθώς και αυτοί που έλαβαν τον τίτλο της ειδικότητας την τελευταία 2ετία. Οι αιτήσεις γίνονται από τους ίδιους τους υποψήφιους και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΙΜΟΠ (info@imop.gr) από 10/12/2015 έως 21/2/2016.  

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών για ειδικευόμενους της EBU (βαθμολογίες σε in service exams εάν υπάρχουν),
  • Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τον τίτλο FEBU (απαραίτητος ο τίτλος),
  • Το βιογραφικό (απαραίτητο).

Επιτροπή Βράβευσης:  Είναι 3μελής, και αποτελείται από 2 μέλη του Δ.Σ. του ΙΜΟΠ, τους κ.κ. Απόστολο Αποστολίδη και Κώστα Χατζημουρατίδη και ως τρίτο μέλος τον προηγούμενο βραβευμένο, κ. Σταύρο Τυριτζή.

Χρηματικό έπαθλο: Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ για να καλύψει έξοδα μετεκπαίδευσης του βραβευμένου Ουρολόγου σε κέντρο της ημεδαπής η αλλοδαπής που θα επιλέξει.

Απονομή του βραβείου: Κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου του 9ου Ελληνικού Διαδραστικού Σχολείου Ουρολογίας, στις 9/4/2016 στο Portaria Hotel.