Βραβείο αριστείας στην έρευνα και έπαινο αριστείας στη διδασκαλία για τον Πρόεδρο του ΙΜΟΠ καθηγητή Δημήτρη Χατζηχρήστου από την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ

Την  Τρίτη 24/11/2015, ο καθηγητής κ. Δημήτρης Χατζηχρήστου τιμήθηκε με το Βραβείο Αριστείας Έρευνας και με Έπαινο Αριστείας στη Διδασκαλία από την κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας (Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικό).

Η επιλογή για τον έπαινο Αριστείας στη Διδασκαλία έγινε βάση των αξιολογήσεων των ίδιων των προπτυχιακών φοιτητών του Ιατρικού Τμήματος. Το βραβείο Αριστείας στην Έρευνα, απονεμήθηκε στον κ. Χατζηχρήστου, εξαιτίας του γεγονότος ότι το δημοσιευμένο ερευνητικό του έργο έχει το μεγαλύτερο αριθμό βιβλιογραφικών αναφορών στη διεθνή βιβλιογραφία (citations) στη Σχολή (11.565).

Ο Καθηγητής, παρέλαβε τα βραβεία σε ειδική τελετή στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Ιατρικής από τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθηγητή Φαρμακολογίας κ. Γιώργο  Καρακιουλάκη.