Αιμοσπερμία

Τι είναι η αιμοσπερμία;

Είναι η παρουσία αίματος στο σπέρμα και οφείλεται σε διάφορες καταστάσεις. Το σύμπτωμα, αν και συχνά φοβίζει τον ασθενή, σπάνια υποκρύπτει  κάποια σοβαρή νόσο. Μπορεί να εμφανιστεί σε όλες τις ηλικίες μετά την εφηβεία, αλλά η μεγαλύτερη συχνότητα παρουσιάζεται σε άνδρες ηλικίας 30 έως 40 ετών. Στην πλειονότητα τους οι ασθενείς δεν είχαν προηγουμένως κανένα σύμπτωμα από το ουροποιητικό σύστημα.

Τι προκαλεί την αιμοσπερμία;

Στη δημιουργία του σπέρματος εμπλέκονται πολλά όργανα, δηλαδή οι όρχεις, οι επιδιδυμίδες, οι εκσπερματικοί πόροι, οι σπερματοδόχες κύστεις και ο προστάτης. Η παρουσία του αίματος στο σπέρμα μπορεί να προέρχεται από οποιοδήποτε από τα παραπάνω όργανα. Στο 50% των ασθενών δεν ανευρίσκεται το αίτιο που τους προκάλεσε την αιμοσπερμία. Τα πιο συχνά αίτια είναι:

 • Φλεγμονή κάποιου από τα παραπάνω όργανα η οποία κάνει τα αγγεία εύθρυπτα.
 • Τραυματισμός.
 • Η κακοήθεια είναι ένα σπάνιο αίτιο, αλλά θα πρέπει να διερευνάται σε ασθενείς άνω των 40 ετών.
 • Μετά διουρηθρική αφαίρεση του προστάτη.
 • Η διορθική βιοψία του προστάτη είναι ένα συχνό αίτιο αιμοσπερμίας. Εμφανίζεται περίπου στο 30% των ασθενών, μπορεί να επιμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα έως και 2-3 μήνες μετά τη βιοψία και δεν πρέπει να ανησυχεί τον ασθενή.

Πως ταξινομείται η αιμοσπερμία;

Η αιμοσπερμία ταξινομείται σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή. Πρωτοπαθής ονομάζεται όταν το μόνο σύμπτωμα του ασθενούς είναι η παρουσία αίματος στο σπέρμα. Για να χαρακτηριστεί πρωτοπαθής θα πρέπει να αποκλεισθεί ότι δεν υπάρχει μικροσκοπική η μακροσκοπική αιματουρία ούτε κάποια ασυμπτωματική λοίμωξη του ουροποιητικού. Η πρωτοπαθής αιμοσπερμία αυτοπεριορίζεται, στο 15% των ασθενών παρουσιάζεται ως ένα μεμονωμένο επεισόδιο.

Στη δευτεροπαθή αιμοσπερμία το αίτιο συνήθως είναι γνωστό, όπως για παράδειγμα η βιοψία του προστάτη, ο καρκίνος του προστάτη ή μια λοίμωξη του ουροποιητικού, ιδιαίτερα προστατίτιδα. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα πιο ασυνήθιστα αίτια τα οποία προδιαθέτουν στην εμφάνιση της όπως:

 • Λιθίαση του ουροποιητικού
 • Η φυματίωση του ουροποιητικού
 • Αιματολογικά νοσήματα που δημιουργούν προβλήματα στην πήξη του αίματος
 • Αντιπηκτικά φάρμακα

Τι πρέπει να κάνω αν έχω αιμοσπερμία;

Θα πρέπει να επισκεφθείτε το γιατρό σαν αν:

 • Υπάρχουν και άλλα συμπτώματα όπως δυσουρία, πόνος κατά την εκσπερμάτιση, πυρετός, αιματουρία.
 • Αν έχετε παράγοντες κινδύνου όπως ιστορικό καρκίνου, αιματολογικά νοσήματα ή αν παίρνετε αντιπηκτικά φάρμακα.
 • Σε περίπτωση τραυματισμού στα γεννητικά όργανα
 • Αν υπάρχει υποψία σεξουαλικά μεταδιδόμενου νοσήματος.