Μονάδα Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (Μ.Μ.Ο.Π.)

Η ιστορία ξεκινά το 1998, όταν με πρωτοβουλία του τότε Λέκτορα και σήμερα Καθηγητή Ουρολογίας του Α.Π.Θ., Δ. Χατζηχρήστου, και την αμέριστη συμπαράσταση του αείμνηστου Καθηγητή Ουρολογίας, Α. Καλινδέρη, καθώς και του τότε πρύτανη του Α.Π.Θ., καθηγητή Μ. Παπαδόπουλου, οργανώνεται το Κέντρο Αναφοράς Σεξουαλικών Δυσλειτουργιών ως το Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τις Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες. Το 2000, μετεξελίσσεται στο Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας (ΚΕ.Σ.Α.Υ.), επεκτείνοντας τις δράσεις του τόσο ερευνητικά όσο και εκπαιδευτικά. Το 2005, με βάση την εμπειρία και την τεχνογνωσία του ΚΕ.Σ.Α.Υ., διευρύνεται, δημιουργώντας νέα Κέντρα που περιλαμβάνονται μαζί με το ΚΕ.Σ.Α.Υ. στη νέα οργανωτική δομή, τη Μονάδα Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (Μ.Μ.Ο.Π.).

 

Σκοπός

Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, βασικής και κλινικής, σε θέματα με τα οποία ασχολείται η Ουρολογία.

Η Μ.Μ.Ο.Π. κάλυπτε μέχρι σήμερα, εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ συγχρόνως ανέπτυσσε δράσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα ουρολογικών παθήσεων. Τις δράσεις αυτές, σήμερα, υλοποιεί πλέον το ΙΜΟΠ, σε στενή συνεργασία πάντα με τη Μ.Μ.Ο.Π..

 

Τα Κέντρα της ΜΜΟΠ 

Η οργανωτική δομή της Μ.Μ.Ο.Π., η συγκρότησή της και οι άξονες δράσεις της στηρίχτηκαν στην εμπειρία που αποκτήθηκε από την ιδιαίτερα πετυχημένη πολυετή λειτουργία του Κέντρου Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας (ΚΕ.Σ.Α.Υ.). Το ΚΕ.Σ.Α.Υ, που από το 1997 λειτουργεί στο Α.Π.Θ., αποτελεί το μοντέλο ανάπτυξης των νέων Κέντρων που απαρτίζουν τη Μ.Μ.Ο.Π.. Τα τέσσερα Κέντρα της Μ.Μ.Ο.Π., που αντανακλούν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα της Ουρολογίας, είναι:

Το 2010, με πρωτοβουλία του Επίκουρου Καθηγητή Ουρολογίας, Α. Αποστολίδη, αναπτύχθηκε το Εργαστήριο Μοριακής Ουρολογίας (Ε.Μ.Ο.), που έχει επιφορτιστεί με την ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασικής και μοριακής έρευνας. Το Ε.Μ.Ο., που στεγάζεται στην Πανεπιστημιουπολη (Ιατρική Σχολή), συνεργάζεται στενά με τα Εργαστήρια Φαρμακολογίας, Γενετικής, Φυσιολογίας και Παθολογικής Ανατομίας του Α.Π.Θ..

 

 

Ανθρώπινο δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της Μ.Μ.Ο.Π. αποτελείται από επιστήμονες διάφορων ειδικοτήτων, οι οποίοι ενισχύουν την πολυδιάστατη και πολυ-επίπεδη προσέγγιση των θεμάτων που το απασχολούν. Εκτός του μόνιμου προσωπικού, η Μ.Μ.Ο.Π. έχει ως συμβούλους της καταξιωμένους επιστήμονες διεθνούς κύρους, με μοναδική ερευνητική και κλινική εμπειρία αλλά και εκτεταμένο συγγραφικό έργο. Τέλος, στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων και δράσεων, η Μ.Μ.Ο.Π. συνεργάζεται με ερευνητικές μονάδες ή επαΐοντες επιστήμονες Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, ελληνικών και διεθνών.

Επιστημονικό προσωπικό Μ.Μ.Ο.Π.

Το επιστημονικό προσωπικό απαρτίζεται από  εκπαιδευτές και ερευνητές με ειδικές γνώσεις και ενασχόληση στα γνωστικά πεδία της.

 

Εκπαιδευτές/ερευνητές:

 1. Φώτης Δημητριάδης, Ουρολόγος

 2. Μαρίνα Καλαϊτζή, Φυσικοθεραπεύτρια

 3. Δημήτρης Καλυβιανάκης, Ουρολόγος

 4. Βούλα Καποτέλη, Ψυχολόγος

 5. Εύη Κυράνα, Ψυχολόγος

 6. Μαρκοπούλου Tάνια, Μοριακή Βιολόγος

 

Συμβουλευτική Επιτροπή

Την Συμβουλευτική Επιτροπή του Μ.Μ.Ο.Π. απαρτίζουν επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους στο αντικείμενό τους:

 • Λουκάς Αθανασιάδης, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ.
 • Γιώργος Καρακιουλάκης, Καθηγητής Φαρμακολογίας Α.Π.Θ.
 • Δημήτρης Κούβελας, Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας Α.Π.Θ.
 • Αριστείδης Κριτής, Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας
 • Βασιλική Κωτούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής Α.Π.Θ.
 • Αλέξης Λαμπρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Γενετικής Α.Π.Θ.
 • Ελένη Παπακωνσταντίνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φαρμακολογίας
 • Γιώργος Σαλπιγγίδης, Διευθυντής ΕΣΥ, Υπευθυνος Ανδρολογικού Ιατρείου Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

 

Οικονομική διαχείριση

Η οικονομική διαχείριση γίνεται αποκλειστικά μέσω του ειδικού λογαριασμού της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ..