Άλφα-φετοπρωτεΐνη (AFP)

Τι είναι η εξέταση;

Είναι μια αιματολογική εξέταση που στόχο έχει να προσδιορίσει τα επίπεδα της  άλφα-φετοπρωτεΐνης (AFP) στο αίμα. H AFP είναι μια πρωτεΐνη που σε φυσιολογικές συνθήκες παράγεται από το ήπαρ, τον λεκιθικό σάκο και το έντερο του εμβρύου. Σταδιακά τα επίπεδα της AFP μειώνονται μετά την γέννηση.  Υπό φυσιολογικές συνθήκες στους ενήλικες είναι ανιχνεύσιμη αλλά σε πολύ χαμηλά επίπεδα.  Αυξημένα επίπεδα στους ενήλικες μπορεί να οφείλονται σε ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, σε κάποιους καρκίνους του όρχι και των ωοθηκών και πιο σπάνια σε καρκίνους του στομάχου, του παγκρέατος και πνευμόνων.

Πότε γίνεται η εξέταση;

Στην ουρολογία η  εξέταση θα σταλεί σε κάθε περίπτωση ύπαρξης καρκίνου στο όρχι πριν από την χειρουργική αφαίρεση. Παρόλο που η διάγνωση του καρκίνου θα γίνει με την παθολογοανατομική εξέταση του όρχι, η ύπαρξη υψηλών τιμών  AFP προεχειρητικά έχει κλινική αξία για την σταδιοποίηση της νόσου. Θα συνεκτιμηθεί με άλλους παράγοντες για τον καθορισμό της θεραπείας και θα βοηθήσει στην παρακολούθηση του ασθενή.

Μετεγχειρητικά η εξέταση γίνεται:

  • Για την σταδιοποίηση της νόσου.  Η παραμονή υψηλών επιπέδων της AFP μετά την ορχεκτομή σημαίνει πως υπάρχουν μεταστατικά κύτταρα κάπου στο σώμα που συνεχίζουν να την εκκρίνουν.
  • Για την αξιολόγηση της θεραπείας. Σε μια επιτυχή θεραπεία τα επίπεδα της AFP θα πρέπει να γίνουν φυσιολογικά.
  • Στην ανίχνευση υποτροπής του καρκίνου. Εάν τα επίπεδα  της AFP μετά την θεραπεία  γίνουν φυσιολογικά και στην συνέχεια αρχίζουν να αυξάνονται και πάλι, αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα ο όγκος επανεμφανίστηκε.

Ποια είναι η προετοιμασία της εξέτασης;

Δεν χρειάζεται κάποια προετοιμασία. Για την εκτίμηση της AFP αίματος χρειάζεται μια απλή αιμοληψία μικρής ποσότητας αίματος η οποία όμως θα πρέπει να  γίνει πριν την χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του όρχι.

Ποια είναι η διαδικασία της εξέτασης;

Μετά την αιμοληψία το δείγμα θα  μεταφερθεί στο  βιοχημικό εργαστήριο. Με την χρήση ειδικών αναλυτών γίνεται η εκτίμηση της AFP στο υπό εξέταση δείγμα.

Ποια είναι τα αποτελέσματα της εξέτασης;

Οι φυσιολογικές τιμές της άλφα-φετοπρωτεΐνης για τους άνδρες είναι έως 0 - 7 ng / ml. Στον καρκίνο του όρχι κάθε τιμή πάνω από αυτή έχει αξία και αξιολογείται από τον θεράποντα γιατρό.