Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του Δικτύου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το Δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Δικτύου.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει το δίκτυο είναι τα ακόλουθα:

Συνδρομητικές υπηρεσίες

Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη ως συνδρομητή, υπηρεσία «Γίνε Φίλος», ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο επικοινωνίας. Συμπληρωματικά ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να συμπληρώσει Διεύθυνση κατοικίας , Τίτλο Επαγγέλματος, Ημερομηνία Γέννησης και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Τα ανωτέρω στοιχεία διατηρούνται στο αρχείο του Ινστιτουτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (Ι.Μ.Ο.Π.). Το Ινστιτουτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (Ι.Μ.Ο.Π.) δεσμεύεται, ότι τα στοιχεία σας, δεν πρόκειται να ούτε να δημοσιευθούν, ούτε να δωθούν σε τρίτους και ούτε να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό πλην της επικοινωνίας μαζί σας.

Newsletters

Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) του Δικτύου ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο και email . Το Δίκτυο μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή ιατρικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

Διαφήμιση / Χορηγία

Ο επισκέπτης / χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο Δίκτυο προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι' αυτό πληροφορίες θα πρέπει να επικοινωνήσει με το αντίστοιχό τμήμα. Για επικοινωνία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email info@imop.gr ή ακολουθήστε τον σύνδεσμό εδώ.

Cookies

Το Δίκτυο χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του Δικτύου (π.χ. newsletters, εγραφή κ.τ.λ.). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του Δικτύου, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Δικτύου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτύου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτύου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Δικτύου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Ο συγκεκριμένος ιστοτόπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία google analytics. Οι αναφορές δημογραφικών στοιχείων είναι ενεργοποιημένες.  Σε καμία περίπτωση ο ιστοτόπος δεν  καταγράφει προσωπικά στοιχεία του χρήστη / επισκέπτη εκτός αυτών που δίνονται από την υπηρεσία της Google. Τονίζεται ότι η καταγραφή δεδομένων του ιστοτόπου γίνεται με σκοπό την καλύτερη λειτουργεία του. 

Links to other sites ("Δεσμοί")

Το Δίκτυο περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Δίκτυο για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο Δίκτυο δεν αποτελεί συγκεντροντικό στοιχείο του Δικτύου. Το Δίκτυο χρησιμοποιεί αυστήρα μόνο First-Party Cookies,όπως αναφέρετε παραπάνω, και τίποτα παραπάνω που να καταγράφει στοιχεία τα οποία παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη / επισκέπτη.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Το Δίκτυο διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Το Δίκτυο διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας. Ο χρήστης / επισκέπτης αποδέχεται και επιτρέπει την αποθήκευση των δεδομένων του Δίκτυου σε εξυπηρετητές "servers" στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στο Αριστοτέλειο Πανεπηστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Σε περιπτώση που επιθυμεί κάτι τέτοιο παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email info@imop.gr ή ακολουθήστε τον σύνδεσμό εδώ.

Επισκέπτες / χρήστες του Δικτύου που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δικτύου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους το Δίκτυο διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες. Το Δίκτυο και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.