Triplex αγγειών πέους

Η στύση είναι ένα αγγειακό φαινόμενο όπου κατά τον σεξουαλικό ερεθισμό παρατηρείται αύξηση της ροής του αίματος μέσω των αρτηριών στα σηραγγώδη σώματα του πέους. Παράλληλα υπάρχει ένας μηχανισμός που αποφράσει το φλεβικό δίκτυο του πέους με αποτέλεσμα το αίμα να εγκλωβίζεται μέσα στο σώμα του πέους και έτσι επιτυγχάνεται η στύση. Τα αγγειακά προβλήματα αποτελούν το πιο συχνό αίτιο της οργανικής στυτικής δυσλειτουργίας.

Περιεχόμενα
 1. Τι είναι
 2. Πότε χρειάζεται
 3. Aπαραίτητη προετοιμασία
 4. Πως γίνεται
 5. Aποτελέσματα

Τι είναι το Triplex αγγείων πέους;

Triplex αγγειών πέους

Το Triplex αγγείων πέους είναι μια διαγνωστική εξέταση που στόχο έχει να ελέγξει την κατάσταση των αγγείων του πέους. Γίνεται με ένα μηχάνημα υπερήχων στο οποίο είναι προσαρμοσμένη μια ειδική κεφαλή υψηλής συχνότητας από 7,5 έως 13,5MHz. Για να γίνει η εξέταση θα χρειαστεί να προκληθεί στύση με ειδικά φάρμακα που χορηγούνται με μια μικρή ένεση απευθείας στο σηραγγώδες σώμα του πέους.

Πότε χρειάζεται να γίνει Triplex αγγείων πέους;

Η εξέταση έχει ένδειξη σε ασθενείς με:

 • Με στυτική δυσλειτουργία όπου τίθεται η υποψία οργανικού αιτίου. Η εξέταση θα εκτιμήσει τυχόν αγγειακή βλάβη και θα αξιολογήσει την βαρύτητα του προβλήματος.
 • Με νόσο Peyronie, επίκτητη κάμψη του πέους που οφείλεται σε σχηματισμό ινώδους πλάκας. Στόχος είναι να αξιολογηθεί με τον Triplex αν η πλάκα επηρεάζει την αγγείωση του πέους.
 • Με τραυματισμό του πέους κατά την σεξουαλική πράξη (κάταγμα πέους).
 • Σε πριαπισμό υψηλής ροής. Ο πριαπισμός αυτός είναι μια κατάσταση όπου το πέος παραμένει μόνιμα σε στύση λόγω ρήξης μιας αρτηρίας μέσα στα σηραγγώδη σώματα του πέους.

Ποια είναι η απαραίτητη προετοιμασία για να γίνει η εξέταση;

Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Απλά θα πρέπει να γνωρίζεται ότι είναι μια εξέταση που χρειάζεται περίπου 1 ώρα, από 30’ μέχρι 120', οπότε θα πρέπει να έχετε άνεση χρόνου.

Πως γίνεται το Triplex αγγείων πέους;

Θα ξαπλώσετε στο εξεταστικό κρεβάτι και ο γιατρός θα απλώσει ένα ζελέ στο πέος και θα κάνει ένα υπερηχογράφημα σε φάση ηρεμίας. Με τον τρόπο αυτό θα διαπιστώσει αν υπάρχουν τυχόν ανατομικά προβλήματα (π.χ. μια ινώδης πλάκα). Στην συνέχεια θα απολυμάνει το πέος με ένα ειδικό αντισηπτικό υγρό και θα κάνει με μια πολύ λεπτή βελόνα (ινσουλίνης) μια μικρή ποσότητα φαρμάκου μέσα στο πέος. Η ένεση στιγμιαία προκαλεί μια μικρή ενόχληση. Το φάρμακο δρα στα αγγεία του πέους προκαλώντας την διαστολή τους με συνέπεια να γίνει  στύση. Ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνει η στύση εξαρτάται  από την κατάσταση των αγγείων και την τυχόν συνύπαρξη άγχους . Συνήθως ο χρόνος αυτός είναι 10 με 15 λεπτά μετά την χορήγηση το φαρμάκου. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό ίσως χρειαστεί να γίνουν και επαναληπτικές δόσεις φαρμάκου.

Μετά την ένεση ο γιατρός με την ειδική κεφαλή των μηχανήματος των υπερήχων παρατηρεί την απόκριση των αγγείων και μετρά την ροή του αίματος μέσα σε αυτά. Αυτό γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα περίπου ανά 5’ και μέχρι να επιτευχθεί μια σκληρή στύση.

Μετά το τέλος της εξέτασης θα παραμείνετε στο ιατρείο μέχρι υποχωρήσει η στύση. Πρέπει να γνωρίζεται ότι μπορεί να προκύψουν κάποιοι κίνδυνοι από την εξέταση. Η εξέταση κρίνεται  ασφαλής εφόσον εκτελείται από έμπειρο γιατρό ο οποίος θα αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε επιπλοκή μπορεί να προκύψει. Οι κίνδυνοι που μπορεί να παρουσιαστούν είναι:

 • Αίσθημα ζάλης, πτώση της πίεσης. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη της στύσης δρουν στα αγγεία και προκαλούν διαστολή. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον μηχανισμό σύγκλεισης των φλεβών, το φάρμακο δεν μένει στο πέος αλλά περνά ταχύτητα στην κυκλοφορία του σώματος και προκαλεί πτώση της πίεσης. Ο γιατρός σας με κατάλληλες παρεμβάσεις θα αντιμετωπίσει άμεσα το πρόβλημα.
 • Αιμάτωμα στο δέρμα του πέους. Συνήθως συμβαίνει όταν ο γιατρός σας χρειαστεί να αναρροφήσει αίμα από το πέος για την αντιμετώπιση πριαπισμού. Πολύ πιο σπάνια και σε μικρής έκτασης αιματώματα συμβαίνουν στο σημείο που έγινε η ένεση για την χορήγηση των φαρμάκων. Το αιματώματα υποχωρούν πλήρως με την πάροδο του χρόνου.
 • Πριαπισμός. Είναι σπάνιος αλλά ίσως ο πιο σοβαρός κίνδυνος από την εξέταση. Πρόκειται για την κατάσταση όπου η στύση είναι παρατεταμένη για διάστημα πάνω από 4 ώρες και αρχίζει να γίνεται επώδυνη. Ο γιατρός σας θα τον αντιμετωπίσει αναρροφώντας αίμα μέσα από το πέος εφόσον το κρίνει σκόπιμο θα σας κάνει μια ένεση στο πέος με ένα ειδικό φάρμακο το οποίο ‘’εξουδετερώνει’’ την δράση των προηγούμενων. 

Ποια είναι τα αποτελέσματα της εξέτασης;

Η εξέταση είναι δυναμική και η εμπειρία του γιατρού είναι σημαντικός παράγοντας ώστε να αποτραπούν λανθασμένα αποτελέσματα. Η αξιολόγηση αφορά:

Ανατομικά προβλήματα.

Με την εξέταση του πέους στην φάση ηρεμίας ο γιατρός θα μπορέσει να διαπιστώσει αν υπάρχει κάποια ανατομική βλάβη στο πέος.

Αρτηριακή επάρκεια

Κατά την διάρκεια της εξέτασης μετράται η ροή του αίματος μέσα στις αρτηρίες του πέους. Η μέγιστη συστολική ταχύτητα ροής (peak systolic velocity-PVS) είναι η τιμή που θα δώσει πληροφορίες για την αρτηριακή επάρκεια. Τιμές πάνω από 35cm/sec θεωρούνται φυσιολογικές ενώ κάτω από 25cm/sec είναι ενδεικτικές ανεπαρκούς αιματικής ροής.

Επάρκεια μηχανισμού φλεβικής σύγκλεισης

Εκτός από την PVS μια άλλη σημαντική παράμετρος που εκτιμάται είναι η μέγιστη διαστολική ταχύτητα ροής (end diastolic velocity – EDV). Με ένα τύπο ο οποίος χρησιμοποιεί την PVS και την EDV γίνεται ο υπολογισμός του δείκτη αντίστασης των αγγείων του πέους (ρesistance index – RI). Η τιμή του RI αντικατοπτρίζει τον μηχανισμό φλεβικής σύγκλεισης και τιμές πάνω από 0,85 θεωρούνται φυσιολογικές.

Εκτός από τις απόλυτες μετρήσεις που θα καταγραφούν κατά την διάρκεια της εξέτασης ο γιατρός σας θα συνεκτιμήσει και άλλους παράγοντες για να σας δώσει την τελική απάντηση. Τέτοιοι παράγοντες είναι:

 1. Η δόση του φαρμάκου που χρησιμοποιήθηκε,
 2. Ο χρόνος μέχρι την επίτευξη της στύσης,
 3. Oι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η εξέταση όπως το άγχος