Κυτταρολογική ούρων

Τι είναι η κυτταρολογική ούρων;

Είναι μία εξέταση που επιτρέπει στον κυτταρολόγο να δει αν υπάρχουν παθολογικά κύτταρα στα ούρα. Τα ούρα, όπως αποβάλλονται από το σώμα, συμπαρασύρουν μαζί και κάποια κύτταρα από το ουροποιητικό σύστημα (νεφρό, ουρητήρες, κύστη και ουρήθρα). Στην περίπτωση όπου υπάρχει κάποιος όγκος σε κάποιο από αυτά τα όργανα, θα συμπαρασυρθούν και καρκινικά κύτταρα, τα οποία θα μπορέσει να αναγνωρίσει ο γιατρός στο δείγμα των ούρων. Η εξέταση χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες εξετάσεις για τη διάγνωση κυρίως του καρκίνου της ουροδόχου κύστης, αλλά μπορεί να ανιχνεύσει και τον καρκίνο άλλων οργάνων.

Πότε γίνεται η εξέταση;

Ο γιατρός θα ζητήσει την εξέταση, όταν:

  • Υπάρχει υποψία για καρκίνο ουροδόχου κύστης, νεφρών, ουρητήρων, ουρήθρας.
  • Στην παρακολούθηση ασθενών που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο ουροδόχου κύστης, ώστε να ανιχνευθεί έγκαιρα τυχόν υποτροπή.

Η κυτταρολογική των ούρων μπορεί να ανιχνεύσει καλύτερα επιθετικές μορφές καρκίνου. Όταν ο καρκίνος είναι μικρός σε μέγεθος ή αναπτύσσεται αργά, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην μπορεί να ανιχνευθεί στην κυτταρολογική των ούρων.

Ποια είναι η προετοιμασία για την εξέταση;

Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία για την εξέταση. Καλύτερο θεωρείται το δείγμα, το οποίο συλλέγεται λίγο μετά την πρώτη πρωινή ούρηση. Προμηθευτείτε ένα αποστειρωμένο ουροδοχείο από το φαρμακείο. Δεν χρειάζεται να αποστειρώσετε την περιοχή των γεννητικών οργάνων. Μετά τη συλλογή του δείγματος, θα πρέπει να το μεταφέρετε έγκαιρα στο κυτταρολογικό εργαστήριο. Σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως σας ζητηθεί να συλλέξετε περισσότερα δείγματα σε διαφορετικές ημέρες. Σε κάποιες περιπτώσεις, το δείγμα θα παρθεί από τον γιατρό με ειδικό καθετήρα.

Ποια είναι η διαδικασία της εξέτασης;

Στο εργαστήριο, θα γίνει κατάλληλη επεξεργασία στο δείγμα, και  ο κυτταρολόγος θα το εξετάσει στο μικροσκόπιο.

Ποια είναι τα αποτελέσματα της εξέτασης;

Κάθε εργαστήριο έχει ένα δικό του τρόπο, σύμφωνα με τον οποίο περιγράφει τα αποτελέσματα της κυτταρολογικής των ούρων. Συχνά, μπορεί να δείτε τις παρακάτω εκφράσεις:

  • Μη ικανοποιητικό δείγμα. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν είναι αρκετά τα κύτταρα που βρέθηκαν στο δείγμα των ούρων σας. Μπορεί να χρειαστεί να επαναλάβετε την κυτταρολογική εξέταση των ούρων.
  • Αρνητική. Αυτό σημαίνει ότι δεν εντοπίστηκαν καρκινικά κύτταρα στο δείγμα των ούρων σας.
  • Άτυπα κύτταρα. Αυτό υποδεικνύει ότι βρέθηκαν κύτταρα με ορισμένες ανωμαλίες στο δείγμα ούρων. Παρόλο που δεν είναι φυσιολογικά κύτταρα, δεν έχουν και τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, για να θεωρηθούν καρκινικά.
  • Ύποπτα κύτταρα. Αυτός ο όρος μπορεί να σημαίνει ότι τα κύτταρα στα ούρα μπορεί να είναι καρκινικά.
  • Θετική. Σημαίνει ότι βρέθηκαν  καρκινικά κύτταρα στα ούρα σας.

Μία αρνητική εξέταση δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα ύπαρξης καρκίνου στο ουροποιητικό σύστημα. Αν ο γιατρός έχει ενδείξεις, θα σας συστήσει να υποβληθείτε σε επιπλέον εξετάσεις, όπως αξονική τομογραφία, κυστεοσκόπηση κ.ά..