Πλαστική αποκατάσταση κιρσοκήλης

 

Τι είναι η πλαστική αποκατάσταση της κιρσοκήλης;

Η πλαστική αποκατάσταση της κιρσοκήλης είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία απολινώνονται οι φλέβες του όρχεως  Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η παλινδρόμηση του  φλεβικού αίματος προς τον όρχι και οι βλαπτικές επιδράσεις που αυτή προκαλεί.

Πότε γίνεται η πλαστική αποκατάσταση της κιρσοκήλης;

Η κιρσοκήλη  συνήθως αναπτύσεται κατά την εφηβεία αλλά η θεραπεία δεν είναι απαραίτητης για όλους τους ασθενείς. Ενδείξεις για την αντιμετώπιση της είναι:

  • Η ανεύρεση παθολογικών τιμών στο σπερμοδιάγραμμα
  • Η προοδευτική ατροφία του όρχι κατά την διάρκεια της εφηβείας
  • Πόνος στο όρχι που δεν οφείλεται σε άλλα αίτια.

Τι προετοιμασία χρειάζεται;

Θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόσφατο σπερμοδιάγραμμα αναφοράς. Σε κάποιες περιπτώσεις ο γιατρός σας θα σας ζητήσει να προβείτε σε κατάψυξη σπέρματος πριν προχωρήσετε στην χειρουργική επέμβαση. Κατά την εισαγωγή σας στο νοσηλευτικό ίδρυμα θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις αίματος, ακτινογραφία θώρακος και καρδιογράφημα. Κάποιες φορές απαιτείται να διακόψετε την αντιπηκτική αγωγή σας, αν λαμβάνετε, κάποιες ημέρες πριν την επέμβαση. Ίσως χρειαστεί να την αντικαταστήσετε με ενέσεις στην κοιλιακή χώρα.

Τι γίνεται κατά τη διάρκεια της επέμβασης;

Η επέμβαση γίνεται συνήθως υπό γενική αναισθησία, όπου ο ασθενής κοιμάται κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Μπορεί να γίνει είτε λαπαροσκοπικά είτε ανοικτά (με μία μικρή τομή στο δέρμα).

Στην ανοικτή μέθοδο γίνεται μια μικρή τομή είτε χαμηλά στη βουβωνική περιοχή, είτε ψηλότερα στην κοιλιά όπου ανευρίσκονται και απολινώνονται οι σπερματικές φλέβες. Η προσπέλαση από την βουβωνική χώρα με συνοδό χρήση μικροσκοπίου είναι γνωστή ως μικροχειρουργική. Η μικροχειρουργική επιτρέπει  στον  χειρουργό καλύτερη διεγχειρητική εικόνα, ελαχιστοποιεί τα ποσοστά επιπλοκών και εξασφαλίζει ταχύτερη ανάρωση στον ασθενή.

 Στην λαπαροσκοπική μέθοδο γίνονται κάποιες μικρές τομές στο δέρμα της κοιλιάς από τις οποίες εισέρχονται η κάμερα, η οποία μεταφέρει μια εικόνα υψηλής ευκρίνειας σε μια οθόνη και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο γιατρός για να κάνει την χειρουργική επέμβαση.

Ο μέσος χρόνος νοσηλείας είναι 2 ημέρες, αν και εφόσον αισθάνεται ο ασθενής καλά μπορεί να πάρει εξιτήριο και την ίδια μέρα.

Μετά την επέμβαση

Παίρνοντας εξιτήριο θα λάβετε οδηγίες:

  • Αν παίρνατε αντιπηκτικά για το πότε είναι ασφαλές να τα ξεκινήσετε ξανά.
  • Για το πότε μπορείτε να ξεκινήσετε έντονη σωματική δραστηριότητα και να επιστρέψετε στην εργασία σας
  • Για την αντιβίωση που θα λάβετε μετεγχειρητικά
  • Για το πότε θα κάνετε ξανά εξετάσεις για ανάλυση του σπέρματος.
  • Αν υπάρχουν μη απορροφήσημα ράμματα θα πρέπει να τα αφαιρέσετε σε 7 με 10 ημέρες μετά το χειρουργείο.

Ποιες οι επιπτώσεις της επέμβασης στη ζωή του ασθενή;

Η πλειοψηφία των ασθενών δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα μετά την επέμβαση. Η πλήρης επούλωση του τραύματος συνήθως γίνεται σε 14 ημέρες και η πλήρης ανάρρωση μπορεί να χρειαστεί 2 με 4 εβδομάδες, μέχρι να επιστρέψετε στην πλήρη δραστηριότητα σας. Μια τυπική εργασία γραφείου μπορεί να γίνει 1-2 μέρες μετά την επέμβαση.

Μετά από την επέμβαση σε μικρό ποσοστό ασθενών μπορεί να εμφανιστεί:

  • Υποτροπή της κιρσοκήλης με την πάροδο του χρόνου.  Με την  μικροχειρουργική μέθοδο  μειώνεται  το ποσοστό υποτροπής σε λιγότερο από 3%.
  • Εμφάνιση υδροκήλης, παρουσία δηλαδή υγρού στον ορχικό σάκο. Είναι η πιο συχνή επιπλοκή με τεχνικές μη μικροχειρουργικής. Η μικροχειρουργική αντιμετώπιση της κιρσοκήλης εξαλείφει σχεδόν τον κίνδυνο. Όταν εμφανιστεί είναι μεγάλου μεγέθους θα χρειαστεί χειρουργική αντιμετώπιση.