Επέμβαση για την αντιμετώπιση συστροφής

Τι είναι η ανάταξη της συστροφής του όρχεως;

Η ανάταξη της συστροφής του όρχεως είναι η διαδικασία εκείνη, κατά την οποία αποκαθίσταται η περιστροφή του όρχεως, και αρχίζει ξανά ο όρχις να αιματώνεται. Η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι χειρονακτική, χωρίς να ανοιχτεί το όσχεο, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται χειρουργική ανάταξη με επέμβαση στο όσχεο.

Πότε γίνεται η ανάταξη του όρχεως;

Η συστροφή του όρχεως είναι μία επείγουσα κατάσταση και πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Εάν η ανάταξη γίνει πέραν των 6 ωρών από την έναρξη του αιφνίδιου πόνου, τότε ο όρχις κινδυνεύει να νεκρωθεί.

Τι προετοιμασία χρειάζεται;

Αν χαρακτηριστεί ως επείγον χειρουργείο, η προετοιμασία που απαιτείται είναι στις περισσότερες περιπτώσεις στοιχειώδης και περιλαμβάνει το βασικό προεγχειρητικό έλεγχο. Σε περιπτώσεις ασθενών με χρόνια νοσήματα, όπως σακχαρώδης διαβήτης, θυρεοειδοπάθεια και άλλα, οι θεράποντες ιατροί φροντίζουν, ώστε το χειρουργείο να γίνει στον σωστό χρόνο και με τις καλύτερες συνθήκες από πλευράς ασφάλειας του ασθενούς.

Τι γίνεται κατά τη διάρκεια της επέμβασης;

Η αναισθησία που συνήθως χορηγείται είναι γενική και πιο σπάνια ραχιαία. Κατά την επέμβαση, διανοίγεται το όσχεο και ανατάσσεται ο όρχις, εφόσον κριθεί ότι είναι ακόμη βιώσιμος. Στη συνέχεια, καθηλώνεται με ράμμα στο όσχεο, για να μη συστραφεί ξανά. Σε κάποιες περιπτώσεις, για να αποφευχθεί η συστροφή του άλλου όρχεως, θα γίνει καθήλωσή του στο όσχεο στον ίδιο χειρουργικό χρόνο ή με νέα επέμβαση αργότερα.

Μετά την επέμβαση

Παίρνοντας εξιτήριο θα λάβετε οδηγίες:

  • Για το πότε μπορείτε να ξεκινήσετε έντονη σωματική δραστηριότητα και να επιστρέψετε στην εργασία σας.
  • Για την αντιβίωση που θα λάβετε μετεγχειρητικά.
  • Για τη μετεγχειρητική φροντίδα του τραύματος.
  • Αν υπάρχουν μη απορροφήσιμα ράμματα, θα πρέπει να τα αφαιρέσετε σε 7 με 10 ημέρες μετά το χειρουργείο.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της επέμβασης στη ζωή του ασθενή;

Η επέμβαση από μόνη της δεν έχει καμία επίπτωση στη ζωή του ασθενή. Ωστόσο, εάν η συστροφή είναι παραμελημένη, τότε υπάρχει κίνδυνος στειρότητας του ασθενή. Σε αυτήν την περίπτωση, συστήνεται κατάψυξη σπέρματος και τακτική εξαμηνιαία παρακολούθηση του ασθενή με σπερμοδιάγραμμα, μέχρι να βεβαιωθεί ο ουρολόγος ότι η γονιμότητα του άντρα δεν έχει επηρεαστεί (1-2 έτη). Την ίδια παρακολούθηση έχει και ο άντρας εκείνος, ο όρχις του οποίου αφαιρέθηκε, επειδή είχε νεκρωθεί.