Αφαίρεση κύστης νεφρού

Τι είναι;

Είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρούνται μία η περισσότερες κύστεις από τον νεφρό.

Πότε γίνεται;

Για τις περισσότερες απλές κύστεις του νεφρού δεν χρειάζεται να γίνει καμιά παρέμβαση. Ένδειξη για αφαίρεσης κύστης είναι:

  • Όταν είναι μεγάλη σε μέγεθος και προκαλεί πιεστικά φαινόμενα
  • Όταν προκαλούν συμπτώματα όπως πόνο από μια πιθανή αιμορραγία
  • Μετά από αποτυχημένη παρακέντηση τους και έγχυση σκληρυντικής ουσίας

Τι προετοιμασία χρειάζεται για την επέμβαση;

Κατά την εισαγωγή σας στο νοσηλευτικό ίδρυμα θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις αίματος, ακτινογραφία θώρακος και καρδιογράφημα. Κάποιες φορές απαιτείται να διακόψετε την αντιπηκτική αγωγή σας, αν λαμβάνετε, κάποιες ημέρες πριν την επέμβαση. Ίσως χρειαστεί να την αντικαταστήσετε με ενέσεις στην κοιλιακή χώρα. Απαραίτητη για την διακοπή αυτή είναι η γνώμη του καρδιολόγου.

Τι γίνεται κατά την διάρκεια της επέμβασης;

H μηχάνημα που δίνει τη δυνατότητα στον χειρουργό να κάθεται μπροστά από μια οθόνη μακριά από τον ασθενή και να τα χειρίζεται.

Μετά το χειρουργείο θα έχετε ουροκαθετήρα επέμβαση μπορεί να γίνει ανοικτά (με τομή στο δέρμα), λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά, με γενική αναισθησία, δηλαδή θα κοιμάστε σε όλη τη διάρκεια του χειρουργείου. Στην λαπαροσκοπική μέθοδο γίνονται κάποιες μικρές τομές στο δέρμα από τις οποίες εισέρχονται η κάμερα, η οποία μεταφέρει μια εικόνα υψηλής ευκρίνειας σε μια οθόνη και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο γιατρός και οι συνεργάτες του για να κάνει την χειρουργική επέμβαση. Τέλος η ρομποτική βασίζεται στην λαπαροσκοπική, αλλά όλα τα εργαλεία συνδέονται με ένα και ένα σωλήνα παροχέτευσης στο σημεία της επέμβασης τα οποία αφαιρούνται συνήθως την επόμενη ημέρα. Ο χρόνος παραμονής στο νοσοκομεία εξαρτάται από το είδος της επέμβασης. Συνήθως σε ανοικτή επέμβαση απαιτούνται 7 ημέρες νοσηλείας και στις ενδοσκοπικές 2-3 ημέρες.

Μετά την επέμβαση

Παίρνοντας εξιτήριο θα λάβετε οδηγίες:

  • Αν παίρνατε αντιπηκτικά για το πότε είναι ασφαλές να τα ξεκινήσετε ξανά.
  • Για το πότε μπορείτε να ξεκινήσετε έντονη σωματική δραστηριότητα
  • Για την αντιβίωση και τα αναλγητικά που θα λάβετε μετεγχειρητικά

Ποιες οι επιπτώσεις της επέμβασης στη ζωή του ασθενή;

Στην πλειοψηφία των ασθενών δεν υπάρχει καμιά επίπτωση. Θα χρειαστεί τουλάχιστον 14 ημέρες μέχρι την επούλωση του τραύματος και τουλάχιστον 6 εβδομάδες μέχρι να αναρρώσετε πλήρως αν υποβληθείτε σε ανοικτή επέμβαση. Στις κλειστές μεθόδους μπορείτε να επιστρέψετε στις συνήθεις δραστηριότητες σας εντός 10-15 ημερών.