Πυελοπλαστική (Στένωση πυελουρητηρικής συμβολής)

Τι είναι η πυελοπλαστική;

Η πυελοπλαστική είναι η επέμβαση κατά την οποία διορθώνεται το στένωμα της συμβολής του ουρητήρα με το νεφρό (πυελουρητηρική συμβολή). Η επέμβαση μπορεί να γίνει είτε ανοικτά είτε λαπαροσκοπικά.

Πότε γίνεται η πυελοπλαστική;

Η πυελοπλαστική γίνεται όταν υπάρχει στένωση της συμβολής του ουρητήρα με το νεφρό (πυελουρητηρική συμβολή), που δημιουργεί πρόβλημα όπως ουρολοιμώξεις ή προοδευτική καταστροφή της λειτουργίας του νεφρού.

Τι προετοιμασία χρειάζεται;

Η τυπική προετοιμασία γίνεται μέσα στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Αν παίρνεται κάποια αντιπηκτικά φάρμακα θα πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας.

Τι γίνεται κατά την διάρκεια της επέμβασης;

H επέμβαση μπορεί να γίνει ανοικτά (με τομή στο δέρμα), λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά, με γενική αναισθησία, θα κοιμάστε δηλαδή σε όλη τη διάρκεια του χειρουργείου. Στην ανοικτή επέμβαση γίνεται μια τομή στο δέρμα στην περιοχή του νεφρού, ώστε να μπορεί ο χειρουργός να έχει πρόσβαση στην πυελουρητηρική συμβολή. Στην λαπαροσκοπική μέθοδο γίνονται κάποιες μικρές τομές στο δέρμα από τις οποίες εισέρχονται η κάμερα, η οποία μεταφέρει μια εικόνα υψηλής ευκρίνειας σε μια οθόνη και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο γιατρός και οι συνεργάτες του (συνήθως 2) για να κάνει την χειρουργική επέμβαση. Τέλος η ρομποτική βασίζεται στην λαπαροσκοπική, αλλά όλα τα εργαλεία συνδέονται με ένα μηχάνημα που δίνει τη δυνατότητα στον χειρουργό να κάθεται μπροστά από μια οθόνη μακριά από τον ασθενή και να τα χειρίζεται.

Στην πυελοπλαστική μετά από προσέγγιση του νεφρού γίνεται χειρουργική πλαστική αποκατάσταση της περιοχής του στενώματος με διάφορες τεχνικές ανάλογα με το είδος του στενώματος. Θα χρειαστεί να τοποθετηθεί καθετήρας στην ουροδόχο κύστη και παροχέτευση στην περιοχή του νεφρού. Ανάλογα με την τεχνική μπορεί να χρειαστεί να τοποθετηθεί είτε ένα σωληνάκι από το νεφρό στο δέρμα (νεφροστομία), είτε συνηθέστερα ένα σωληνάκι από το νεφρό στην κύστη μέσα στον ουρητήρα (ουρητηρικός καθετήρας), για να βοηθήσει στην επούλωση της περιοχής.

Ο καθετήρας και η παροχέτευση αφαιρούνται συνήθως μετά 2-4 ημέρες και ο μέσος χρόνος νοσηλείας είναι μεταξύ 5-7 ημέρες.

Μετά την επέμβαση

Παίρνοντας εξιτήριο θα λάβετε οδηγίες:

  • Αν παίρνατε αντιπηκτικά για το πότε είναι ασφαλές να τα ξεκινήσετε ξανά.
  • Για το πότε μπορείτε να ξεκινήσετε έντονη σωματική δραστηριότητα
  • Για την αντιβίωση που θα λάβετε μετεγχειρητικά
  • Το προγραμματισμό για την αφαίρεση του ουρητηρικού καθετήρα

Ποιες οι επιπτώσεις της επέμβασης στη ζωή του ασθενή;

Θα χρειαστεί περίπου 14 ημέρες μέχρι να επουλωθεί πλήρως το τραύμα και 4 με 6 εβδομάδες μέχρι να μπορείτε να επιστρέψετε πλήρως στις δραστηριότητές σας. Στην λαπαροσκοπική και ρομποτική μέθοδος ο χρόνος ανάρρωσης είναι πολύ συντομότερος.

Μπορεί να αισθάνεστε ενοχλήσεις στην κύστη κατά την ούρηση λόγω της τοποθέτησης του ουρητηρικού καθετήρα μέχρι την αφαίρεσή του.

Αν προϋπήρχε μείωση της λειτουργικότητας του νεφρού θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος της λειτουργικότητας του.