Κρυοθεραπεία και ραδιοσυχνότητες για νεφρικούς όγκους

Τι είναι η κρυοθεραπεία και οι ραδιοσυχνότητες για τους νεφρικούς όγκους;

Η κρυοθεραπεία είναι η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος κατά την οποία καταστρέφεται ο όγκος του νεφρού μέσω της ελεγχόμενης δημιουργίας πάγου στην περιοχή του όγκου με σκοπό τη διατήρηση της λειτουργίας του υπόλοιπου νεφρού.

Σε αντίθεση με την κρυοθεραπεία, τα ραδιοκύματα χρησιμοποιούν εναλλασσόμενο ρεύμα υψηλής συχνότητας στην περιοχή του όγκου για να προκαλέσουν ιστική καταστροφή μέσω υψηλών θερμοκρασιών.

Πότε γίνεται η κρυοθεραπεία και οι ραδιοσυχνότητες για νεφρικούς όγκους;

Η κρυοθεραπεία και οι ραδιοσυχνότητες εφαρμόζεται για μικρούς νεφρικούς καρκίνους σε ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας που τους καθιστούν επικίνδυνους για μεγαλύτερο χειρουργείο (νεφρεκτομή).

Τι προετοιμασία χρειάζεται;

Η τυπική προετοιμασία γίνεται μέσα στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Αν παίρνεται κάποια αντιπηκτικά φάρμακα θα πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας.

Τι γίνεται κατά τη διάρκεια της επέμβασης;

Η κρυοθεραπεία γίνεται υπό γενική αναισθησία, όπου θα κοιμάστε σε όλη τη διάρκεια του χειρουργείου. Μπορεί να γίνει ανοικτά με τομή ή συνήθως λαπαροσκοπικά μέσω κάμερας. Γίνονται μικρές τρύπες στο δέρμα, απ’ όπου περνάνε τα ειδικά κρυοηλεκτρόδια μέσα στον όγκο με την καθοδήγηση υπερήχων ή και αξονικού τομογράφου. Αυτά ψύχουν τον όγκο με την δημιουργία μιας μπάλας πάγου.

Οι ραδιοσυχνότητες γίνονται υπό καθοδήγηση με αξονικό τομογράφο όπου ειδικά ηλεκτρόδια εισέρχονται μέσα στον όγκο και τον καταστρέφουν δημιουργώντας υψηλές θερμοκρασίες τοπικά.

Ο μέσος χρόνος νοσηλείας είναι 3 ημέρες για την κρυοθεραπεία και συνήθως λιγότερο για τις ραδιοσυχνότητες.

Μετά την επέμβαση

Παίρνοντας εξιτήριο θα λάβετε οδηγίες:

  • Αν παίρνατε αντιπηκτικά για το πότε είναι ασφαλές να τα ξεκινήσετε ξανά.
  • Για το πότε μπορείτε να ξεκινήσετε έντονη σωματική δραστηριότητα
  • Για την αντιβίωση που θα λάβετε μετεγχειρητικά
  • Για την πιθανή ανάγκη για παρακολούθηση σας από ογκολόγο.

Ποιες οι επιπτώσεις της επέμβασης στη ζωή του ασθενή;

Θα χρειαστεί τουλάχιστον 10-14 ημέρες για να αναρρώσετε και τουλάχιστον 2-4 εβδομάδες μέχρι να επιστρέψετε πλήρως στις προηγούμενες δραστηριότητές σας.

Πρέπει να γνωρίζεται ότι υπάρχει πιθανότητα υποτροπής του όγκου και ότι θα χρειαστεί να παρακολουθείστε σε τακτικά χρονικά διαστήματα με αξονική τομογραφία.

Ακόμη θα χρειαστεί να ελέγχετε την  νεφρική λειτουργία με εξετάσεις αίματος ή/και νεφρόγραμμα.