Ριζική κυστεκτομή

Τι είναι;

Είναι η αφαίρεση της ουροδόχου κύστης μαζί με τον προστάτη και τις σπερματοδόχες κύστεις στον άνδρα, ενώ στη γυναίκα συναφαιρούνται με την κύστη, η μήτρα, τα εξαρτήματα, η ουρήθρα και το πρόσθιο τοίχωμα του κόλπου.

Πότε γίνεται;

Η επέμβαση αυτή γίνεται σε ασθενείς με καρκίνο της ουροδόχου κύστης που το αποτέλεσμα της βιοψίας αναφέρει πως ο όγκος έχει διηθήσει το μυικό τοίχωμα και δεν έχει μεταστάσεις σε άλλα όργανα. Αποτελεί θεραπευτική επιλογή επίσης σε ασθενείς με μεγάλους η πολλαπλούς όγκους όταν δεν είναι δυνατή η εξαίρεση τους διουρηθρικά και όταν η αιμορραγία από την κύστη δεν μπορεί να ελεγχεί αλλιώς.

Τι προετοιμασία χρειάζεται για την επέμβαση;

Κατά την εισαγωγή σας στο νοσηλευτικό ίδρυμα θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις αίματος, ακτινογραφία θώρακος και καρδιογράφημα. Κάποιες φορές απαιτείται να διακόψετε την αντιπηκτική αγωγή σας, αν λαμβάνετε, κάποιες ημέρες πριν την επέμβαση. Ίσως χρειαστεί να την αντικαταστήσετε με ενέσεις στην κοιλιακή χώρα. Απαραίτητη για την διακοπή αυτή είναι η γνώμη του καρδιολόγου.

Τι γίνεται κατά την διάρκεια της επέμβασης;

Για την επέμβαση απαιτείται γενική αναισθησία. Στους περισσότερους ασθενείς τοποθετείται και επισκληρίδιος καθετήρας για την μείωση του πόνου μετά την επέμβαση. Αρχικά, ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση και αποστειρώνεται η περιοχή.  Διενεργείται τομή λίγο πάνω από το ύψος του ομφαλού έως και την ηβική σύμφυση (εφήβαιο), αφαιρούνται λεμφαδένες της περιοχής, η ουροδόχος κύστη και τα γειτονικά όργανα, ανάλογα με το φύλο όπως περιγράφεται παραπάνω.

Υπάρχουν διαφόρων ειδών τρόποι για την συλλογή των ούρων που παράγουν οι νεφροί. Η πιο συχνή περίπτωση είναι η έξοδος των ούρων από στομία που δημιουργείται στο πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα του ασθενούς. Άλλη τεχνική αποτελεί η δημιουργία νέας κύστης με την χρήση τμήματος εντέρου και η τοποθέτησή της στην θέση της ουροδόχου κύστης ώστε ο ασθενής να ουρεί από την ουρήθρα.

Στο τέλος της επέμβασης τοποθετείται σωλήνας παροχέτευσης που βγαίνει την κοιλιακή χώρα, καθετήρας αλλά και τις περισσότερες φορές σωλήνας ρινογαστρικός, εισάγεται από τη μύτη και απορροφά το περιεχόμενο του στομάχου. Στην περίπτωση της δημιουργίας κύστης από έντερο τοποθετείται και δεύτερος καθετήρα στην κύστη, που εισάγεται από την κοιλιακή χώρα και εφαρμόζονται συνεχείς πλύσεις. Η παραμονή στο νοσοκομείο κατά μέσο όρο υπολογίζεται στις 14 ημέρες.

Τι θα συμβεί μετά την επέμβαση;

Τις πρώτες ώρες παρακολουθείστε σε μονάδα εντατικής φροντίδας. Μετά την επιστροφή σας στο θάλαμό νοσηλείας, αναγκαία είναι η άμεση κινητοποίηση σας για την αποκατάσταση της εντερικής λειτουργίας σας και της σίτισή σας.  Θα λάβετε προφύλαξη ενέσιμη για πιθανές θρομβώσεις είτε πνευμονικές είτε των άκρων και θα εκπαιδευτείτε στην αλλαγή και περιποίηση της στομίας.

Με το εξιτήριο σας θα λάβετε και γραπτές οδηγίες για:

  • την αντιβιοτική αγωγή που θα λάβετε
  • την ημερομηνία έκδοσης του αποτελέσματος της ιστολογικής έκθεσης
  • την ανάγκη για άφθονη λήψη υγρών
  • το διαιτολόγιο που απαιτείται

Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον καρδιολόγο σας για την επανέναρξη της αντιπηκτικής αγωγής.

Ποιες οι επιπτώσεις της επέμβασης στη ζωή του ασθενούς;

Η πλειοψηφία των ασθενών αισθάνονται αδυναμία η οποία διαρκεί λίγους μήνες και αποκαθίσταται σταδιακά. Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών θα παρουσιάσει στυτική δυσλειτουργία και κανένας ασθενής δεν θα έχει την δυνατότητα τεκνοποίησης. Σύμφωνα με το αποτελέσματα της ιστολογικής ίσως απαιτηθεί διενέργεια συμπληρωματικής θεραπείας (χημειοθεραπεία). Απαραίτητη είναι επιπλέον και η παρακολούθηση από ογκολόγο.