Τα περιστατικά του ΙΜΟΠ

Η παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών υπήρξε παραδοσιακά ένα δομικό στοιχείο των εκπαιδευτικών δράσεων του ΙΜΟΠ.

Τα περιστατικά αυτά, με έντονη και ουσιαστική συμμετοχή του ακροατηρίου, μπορείτε να τα παρακολουθήσετε εδώ.

Ενότητες: