Τα μαθήματα του ΙΜΟΠ

Το ΙΜΟΠ έχει οργανώσει πληθώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που πολλές από αυτές μαγνητοσκοπήθηκαν επαγγελματικά. Τα μαθήματα αυτά μπορείτε να τα παρακολουθήσετε εδώ.

Παρουσιάζονται θεματικά: