Χειρουργοί εν δράσει

Η χειρουργική είναι τέχνη που βασίζεται σε θεωρητική γνώση και δεξιότητες. Μέσα από τη συνολική εμπειρία έχουν εκδοθεί κατά καιρούς κατευθυντήριες οδηγίες σχετιζόμενες με Ουρολογικές χειρουργικές πράξεις, όπως  EAU guidelines on LaparoscopyBAUS Guidelines for training in Laparoscopy /in Laparoscopic mentorship, Best Practices in Robot-assisted Radical Prostatectomy, Guidelines for acute management of first presentation of renal/ureteric lithiasis και Best practice policy statement on urological surgery antimicrobial prophylaxis. Επίσης, το European Board of Urology έχει παρουσιάσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Ουρολογία (European Urology Residency Curriculum) και έχει δημοσιοποιήσει το απαραίτητο e-logbook για την καταγραφή των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της εκπαίδευσης κάθε ειδικευόμενου. Σημαντικό, όμως, παραμένει το μοίρασμα της εμπειρίας, είτε σε καλές χειρουργικές στιγμές είτε σε χειρουργικές επιπλοκές. Σε αυτήν την ενότητα, φιλοξενούμε τη χειρουργική εμπειρία συναδέλφων μέσα από χειρουργικά videos που οι ίδιοι δημιούργησαν. Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη videolibrary του ΙΜΟΠ (τα videos συνήθως είναι μέχρι 15min) παρακαλώ να επικοινωνήσουν μαζί μας. Η συντακτική επιτροπή αναζητά videos με χειρουργικές επιπλοκές (ήδη συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν και θα βρείτε videos επιπλοκών), αφού είναι γνωστό ότι το μάθημα από τέτοιες περιπτώσεις είναι ανεκτίμητης αξίας για κάθε χειρουργό.

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Intravesical Infusion Botulinum Toxin Apostolidis Apostolos
TUR- P in a prostate 140 gr- Complication Skolarikos Andreas
Laser Prostatectomy Skolarikos Andreas
Ureterolithotripsy Skolarikos Andreas
Laparoscopic UPJ Plastic Surgery Skolarikos Andreas
TUR – BT (tumor with wide base upon bladder neck) Skolarikos Andreas
TUR – BT (above right orifice) Skolarikos Andreas
Transurethral Bladder Neck Incision Skolarikos Andreas
Robotic UPJ Plastic Surgery Skolarikos Andreas
Robotic Radical Prostatectomy Skolarikos Andreas
Percutaneous Nephrolithotripsy Skolarikos Andreas
Laparoscopic Nephropexy Skolarikos Andreas
Cryopexy in a small Renal Tumor Skolarikos Andreas
Percutaneous placement of Pig-Tail catheter for the treatment of Ureteroileal Anastomotic Stricture in patients with Bricker Urinary Diversion Skolarikos Andreas
Transperitoneal Laparoscopic Nephrectomy Skolarikos Andreas
Prevention and Management of Complications during Laparoscopy Skolarikos Andreas
Reverse Endorenal Surgical Procedures Skolarikos Andreas
Laparoscopic Pyeloplasty and Flexible Nephroscopy in a patient with UPJ Stenosis and concomitant Renolithiasis Giannakopoulos Stylianos
Percutaneous Nephrolithotripsy in a 3-year old boy Giannakopoulos Stylianos
Ureteroscopic Procedures Giannakopoulos Stylianos
PCNL and Endopyelotomy in a horseshoe kidney with duplicated pyelocaliceal system in the left segment Giannakopoulos Stylianos
Urethroplasty with Dorsal Preputial Graft Radopoulos Dimitrios
Plastic Surgery of Outer Urethral Orifice with the use of foreskin Radopoulos Dimitrios
Neocyst Orthotopic Reconstruction – a new surgical modification Radopoulos Dimitrios
Cystocele Repair with the use of Martius flap Radopoulos Dimitrios
Pelvic Plastic Surgery with posterior lumbar approach Radopoulos Dimitrios
Vesicourethral Fistula- Repair Radopoulos Dimitrios
Vesicouterine Fistula - Repair Radopoulos Dimitrios
Urinary Diversion by Abol – Enein Radopoulos Dimitrios
Hypospadias Repair Radopoulos Dimitrios
RIRS with flexible ureterorenoscope in a patient with solitary kidney Mamoulakis Haralambos
Percutaneous Nephrolithotripsy Mamoulakis Haralambos
Placement of Artificial Sphincter Adamakis Ioannis
Cystocele Repair with Mesh Adamakis Ioannis
Tape Insertion for Urinary Incontinence in Men Adamakis Ioannis