Η Ευρωπαϊκή Πρόταση Ομοφωνίας για τη χρήση της αλλαντικής τοξίνης στην Ουρολογία

Ημερομηνία-Ώρα: 

Saturday, January 26, 2008 -
15:15 to 16:00