Ένεση αλλαντικής τοξίνης στην ουροδόχο κύστη: συγκριτική ανάλυση των τεχνικών

Ημερομηνία-ώρα: 

Saturday, January 26, 2008 -
10:15 to 10:30
Αρχεία