Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Andrology Update 2017 με πρακτική άσκηση στη λήψη κλινικών αποφάσεων