Γενικές Πληροφορίες

Τι είναι; 

Τα Κλινικά Φροντιστήρια "Andrology update” είναι εκπαιδευτικοί κύκλοι μαθημάτων για Ουρολόγους, που διοργανώνει το ΙΜΟΠ. Πρόκειται για τα πλέον πρακτικά φροντιστήρια που ιστορικά έχει υλοποιήσει το Ινστιτούτο, αφού δημιουργούν μία αναπαραστατική εικόνα του ιατρείου των Ουρολόγων και  οι συνάδελφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και στο ίδιο το ιατρείο τους.  Κατ’ αυτόν τον τρόπο, και μέσα από την αναγκαία μίξη της τεκμηριωμένης ιατρικής και της κλινικής εμπειρίας, εξασφαλίζεται η ανανέωση της γνώσης.  Τα θέματα αναπτύσσονται  μέσα από πολλές και διαδραστικές εκπαιδευτικές διαδικασίες, οι οποίες προκαλούν προβληματισμό και συζήτηση. Ο τελικός στόχος, είναι να δοθεί λύση στα συμπτώματα των ασθενών και να βελτιωθεί  η ποιότητα ζωής τους.

 

Πρακτική άσκηση (hands on training)         

Το ΙΜΟΠ, σταθερό στις πολυετείς προσπάθειές του για ενημέρωση και εκπαίδευση των ειδικών αναβαθμίζει διαρκώς τη διαδικασία. Στα Κλινικά φροντιστήρια "Andrology update" για το 2016,  έχουν προστεθεί τμήματα πρακτικής άσκησης για τους συμμετέχοντες. Χωρισμένοι σε μικρές ομάδες, οι εκπαιδευόμενοι Ουρολόγοι έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες. Για το λόγο αυτό το ΙΜΟΠ παρέχει  ειδικά training models και όλα τα απαραίτητα ιατρικά μηχανήματα και αναλώσιμα που θα επιτρέψουν την καλύτερη δυνατή εξάσκηση. Συγκεκριμένα έχουν ενταχθεί για το 2016 εξάσκηση:

·      στην «ανάγνωση» σπερμοδιαγράμματος μέσω μικροσκοπίων,

·      στην εκπαίδευση στις ενδοσηραγγώδεις ενέσεις σε μοντέλα πέους,

·      στην εξάσκηση στην υπερηχογραφική απεικόνιση του γεννητικού συστήματος

·      στον χειρισμό ασθενών με ειδικές ανάγκες

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν όλες τις ομάδες (χωρισμένοι σε γκρουπ των 20 ατόμων).
 
Ομάδα Α
Διαβάζοντας το σπερμοδιάγραμμα
Περιλαμβάνει παρουσίαση των βασικών οδηγιών για την προετοιμασία και λήψη δείγματος, βήμα-βήμα επίδειξη της διαδικασίας και προετοιμασίας του σπέρματος. Κατόπιν, διαφορετικά πραγματικά δείγματα θα παρουσιαστούν σε μικροσκόπια και θα κληθούν οι εκπαιδευόμενοι να τα αξιολογήσουν. Τέλος θα εξηγηθεί ο τρόπος αναφοράς των αποτελεσμάτων και θα γίνει λόγος στην κλινική σημασία των ευρημάτων.
 
Ομάδα Β
Υπερηχογράφημα και triplex όρχεων/πέους και θεραπεία με κρουστικά κύματα
Περιλαμβάνει παρουσίαση των βασικών αρχών των υπερηχογράφων, εκμάθηση των επιλο- γών για σωστή απεικόνιση, καθώς και τη σημασία της επιλογής τόσο του κατάλληλου μηχανή- ματος, όσο και της κατάλληλης κεφαλής. Θα ακολουθήσει επίδειξη και εκμάθηση των μυστι- κών της χρήσης των υπερήχων για απεικόνιση των όρχεων και του πέους, καθώς και τα μυστικά για τη σωστή εκτίμηση αιματικών ροών στα όργανα. Τέλος θα γίνει επίδειξη μηχανή- ματος κρουστικών κυμάτων και θα αναλυθούν οι αρχές της μεθόδου.
 
Ομάδα Γ
Διαχείριση ανδρολογικών θεμάτων σε δύσκολους ασθενείς
Ασθενείς με ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά, όπως παχυσαρκία, κινητικά προβλήματα, αναπηρίες, αντιμετωπίζουν ειδικά ανδρολογικά προβλήματα. Από τη χρήση διαλειπόντων καθετηριασμών -και πώς γίνεται σωστά ένας διαλείπων καθετηριασμός-, στη χρήση της πεοκαλύπτρας χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα ή τραύμα στο πέος. Από την πρόκληση εκσπερμάτισης σε νευρολογικούς ασθενείς, μέχρι τη συλλογή του σπέρματος για σπερματέγ- χυση στο σπίτι. Και τέλος από την πρόκληση φαρμακευτικής στύσης σε ασθενείς με ακράτεια, μέχρι την αποφυγή τραυματισμών ή μολύνσεων.
 
Ομάδα Δ
Τεχνική ενδοσηραγγωδών ενέσεων / πριαπισμός
Οι ενδοσηραγγώδεις ενέσεις κρύβουν πολλά μυστικά. Πώς επιλέγονται φάρμακα και δόσεις, πώς σταθμίζεται η σκληρότητα και η διάρκεια της στύσης. Πώς αποφεύγεται ο πριαπισμός και πώς αντιμετωπίζεται. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα εκμάθησης και πότε συστήνουμε χρήση συσκευών για αυτόματη έγχυση. Όλα αυτά μαζί με πρακτική εξάσκηση σε μοντέλα πέους.
 

Congress Highlights        

Το Κλινικό Φροντιστήριο θα ολοκληρωθεί παρουσιάζοντας στον Έλληνα Ουρολόγο όλα τα νέα της επιστήμης, μεταφερμένα απευθείας από το τελευταίο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Σεξουαλικής Ιατρικής (Μαδρίτη, Φεβρουάριος 2016).

 

Ποιους αφορά;

Στα Κλινικά φροντιστήρια μετέχουν ειδικοί ιατροί Ουρολόγοι. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι σχετικά μικρός ώστε να ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις των  Ιατρών Ουρολόγων,  με πλήθος tips&tricks για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων Ανδρολογίας.