Οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό με σύγχρονη προστασία/αποκατάσταση της σεξουαλικής λειτουργίας

Τα προβλήματα του προστάτη και ειδικά τα προβλήματα της ούρησης που οφείλονται στην υπερτροφία του προστάτη αρχίζουν από την τέταρτη με πέμπτη δεκαετία της ζωής του άντρα. Στην ίδια περίοδο, αρχίζουν να εμφανίζονται και τα προβλήματα της στύσης. Την τελευταία δεκαετία, πληθώρα δεδομένων συνέδεσε την παθοφυσιολογία των δύο παθήσεων. Και το ερώτημα είναι πρόδηλο: ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των δύο αυτών παθολογικών καταστάσεων, όταν συνυπάρχουν; 

Location: 

Πορταριά Πήλιο
Ελλάδα
GR

Ημερομηνία διοργάνωσης: 

Saturday, December 11, 2010