1η ζωντανή αναμετάδοση: «Ένεση αλλαντικής τοξίνης με εύκαμπτο κυστεοσκόπιο»