Κατευθυντήριες οδηγίες για τα καρκινώματα εκ μεταβατικού επιθήλιου ανώτερου ουροποιητικού

Ελληνικά

Θέση

Ελλάδα
40° 38' 1.8888" N, 22° 56' 28.4244" E
GR

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

M. Rouprêt, R. Zigeuner, J. Palou, A. Böhle,
E. Kaasinen, M. Babjuk, R. Sylvester, W. Oosterlinck
Eur Urol 2011 Apr; 59(4): 584-94

Επισυναπτόμενα αρχεία: