Κατευθυντήριες οδηγίες για τον καρκίνο των όρχεων

Ελληνικά

Θέση

Ελλάδα
40° 34' 57.63" N, 22° 57' 54.7956" E
GR

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ

(Mερική ενημέρωση κειμένου – Μάρτιος 2011)
P. Albers (chairman), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer,
G. Cohn-Cedermark, K. Fizazi, A. Horwich, M.P. Laguna
Eur Urol 2008; 53(3): 478-96, 497-513

Επισυναπτόμενα αρχεία: