Αξιολόγηση διεθνών Ουρολογικών περιοδικών

Η αξιολόγηση των ουρολογικών περιοδικών γίνεται με βάση τις βιβλιογραφικές αναφορές που λαμβάνουν τα άρθρα, τα οποία δημοσιεύονται στο περιοδικό σε δεδομένη χρονική περίοδο. Αυτό αντανακλά και ο συντελεστής απήχησης (impact factor).

Οι αξιολογήσεις ανακοινώνονται κάθε χρόνο –συνήθως τον Ιούνιο– στο Journal Citation Report (JCR) της Thomson ISI (Institute for Scientific Information).

Ο συντελεστής απήχησης για ένα περιοδικό υπολογίζεται με βάση μία περίοδο τριών ετών και εκφράζει τον μέσο αριθμό των φορών, κατά τις οποίες δημοσιεύονται άρθρα που αναφέρονται μέχρι και δύο έτη μετά τη δημοσίευση.

Ο συντελεστής απήχησης υπολογίζεται ως εξής:

Συντελεστής απήχησης 2012 = Α / Β όπου:

  • Α = πόσες φορές αναφέρονται στις βιβλιογραφικές αναφορές άρθρα του περιοδικού, σε όλα τα ιατρικά περιοδικά κατά την περίοδο 2010-2011
  • Β = ο αριθμός των άρθρων που δημοσιεύτηκαν κατά την περίοδο 2010-2011

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακολουθήστε σχετική παρουσίαση στο 1ο Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας του ΙΜΟΠ - Uroschool 2008. Για τους συντελεστές απήχησης άλλων περιοδικών, επισκεφτείτε τον ιστότοπο Medical Journal Impact Factors 2012.

Συντελεστές απήχησης Ουρολογικών περιοδικών

Κατάταξη Τίτλος Συντελεστής Απήχησης
1 EUR UROL 8,843
2 J SEX MED 3,957
3 J UROLOGY 3,862
4 PROSTATE 3,377
5 BJU INT 3,190
6 UROL ONCOL-SEMIN ORI 3,172
7 NAT CLIN PRACT UROL 3,130
8 NEUROUROL URODYNAM 2,903
9 NAT REV UROL 2,891
10 CURR OPIN UROL 2,777
11 WORLD J UROL 2,438
12 INT J IMPOT RES 2,415
13 INT UROGYNECOL J 2,368
14 UROLOGY 2,334
15 PROSTATE CANCER P D 2,263
16 UROL CLIN N AM 2,179
17 EUR UROL SUPPL 2,139
18 J ENDOUROL 1,729
19 AGING MALE 1,674
20 CLIN GENITOURIN CANC 1,638
21 ASIAN J ANDROL 1,549
22 INT J UROL 1,460
23 INT BRAZ J UROL 1,397
24 SCAND J UROL NEPHROL 1,293
25 CUAJ-CAN UROL ASSOC 1,172
26 UROL RES 1,172
27 UROL INT 0.924
28 CAN J UROL 0.822
29 PROG UROL 0.481
30 UROLOGE 0.442
31 AKTUEL UROL 0.303
32 ACTAS UROL ESP 0.274
33 ANN UROL  

Αριθμοί Δημοσιεύσεων Ουρολογικών περιοδικών

Journals Publications Citatation
J UROL - Journal of Urology 44275 319284
Urology 25096 165895
BJU INT - Bju International 16267 113808
AMER J KIDNEY DIS - American Journal of Kidney Diseases 8072 88072
NEPHROL DIALYSIS TRANSPLANT - Nephrology Dialysis Transplantation 9997 65528
J AMER SOC NEPHROL - Journal of The American Society of Nephrology 3266 59774
EUR UROL - European Urology 5894 55873
Nephron 7919 43502
PEDIAT NEPHROL - Pediatric Nephrology 5820 41219
J ENDOUROL - Journal of Endourology 3683 24491
INT UROGYNECOL J - International Urogynecology Journal 2438 18275
AMER J NEPHROL - American Journal of Nephrology 2743 17980
WORLD J UROL - World Journal of Urology 1875 14687
UROL INT - Urologia Internationalis 5017 14615
SCAND J UROL NEPHROL - Scandinavian Journal of Urology and Nephrology 3223 14077
UROL RES - Urological Research 2275 12153
INT J UROL - International Journal of Urology 2955 11277
UROL CLIN N AMER - Urologic Clinics of North America 1041 10742
CURR OPIN NEPHROL HYPERTENS - Current Opinion in Nephrology and Hypertension 1301 8948
CLIN J AM SOC NEPHROL - Clinical Journal of The American Society of Nephrology 1293 8036
RENAL FAIL - Renal Failure 2565 7277
INT UROL NEPHROL - International Urology and Nephrology 3326 6538
CURR OPIN UROL - Current Opinion in Urology 2134 6021
SEMIN NEPHROL - Seminars in Nephrology 695 4867
EUR UROL SUPPL - European Urology Supplements 12849 4603
NEPHRON EXP NEPHROL - Nephron Experimental Nephrology 664 4131
J RENAL NUTR - Journal of Renal Nutrition 1312 3474
Nephrology 2162 3455
NEPHRON CLIN PRACT - Nephron Clinical Practice 780 2935
Current Urology Reports 836 2781
Urologic Radiology 705 2664
CLIN EXP NEPHROL - Clinical and Experimental Nephrology 883 2432
Urologe A 2049 1587
ADV CHRONIC KIDNEY DIS - Advances in Chronic Kidney Disease 373 1401
International Braz J Urol 1118 1324
Journal of Pediatric Urology 1662 1271
AKTUEL UROL - Aktuelle Urologie 1964 1058
BMC Urol - BMC Urology 181 645
BMC Nephrol - BMC Nephrology 222 551
Korean Journal of Urology 883 475
Seminars in Urologic Oncology 38 432
PROG UROL - Progres En Urologie 797 393
Kinetoplastid Biol Dis - Kinetoplastid Biology and Disease 46 367
Journal of Robotic Surgery 194 328
ACTAS UROL ESP - Actas Urologicas Espanolas 1484 323
Der Urologe B 698 300
Eau Update Series 88 266
NAT REV UROL - Nature Reviews Urology 290 253
ANN UROL - Annales D Urologie 459 238
MOL UROL - Molecular Urology 44 231
Geriatric Nephrology and Urology 146 211
Ndt Plus 591 190
NEPHROL THER - Nephrologie & Therapeutique 929 179
Hong Kong Journal of Nephrology 315 177
Advances in Urology 123 166
Indian Journal of Urology 494 155
Tsw Urology 74 121
Eau-ebu Update Series 51 105
Journal of Urologic Pathology 72 98
Journal of Renal Care 128 96
Journal of Endourology Part B, Videourology 64 95
Current Bladder Dysfunction Reports 144 68
Indian Journal of Nephrology 137 54
Journal of The Korean Society of Pediatric Nephrology 120 33
Current Urology 158 31
British Journal of Medical and Surgical Urology 287 29
Atlas of The Urologic Clinics 82 26
Nihon Shoni Jinzobyo Gakkai Zasshi 248 21
Luts: Lower Urinary Tract Symptoms 69 10
Therapeutic Advances in Urology 40 9
Kidney 61 3
The Open Urology & Nephrology Journal 13 2
Urological Science 60 1
Urology Annals 54 1
Nephrology Reviews 17 1
African Journal of Urology 13 1
Yearbook of Urology 427 0
Turkish Nephrology Dialysis Transplantation 31 0
Central European Journal of Urology 1/2010 25 0
WIDEOCHIRURGIA TECH MALOINWAZ - Wideochirurgia I Inne Techniki Maloinwazyjne 15 0
Journal of Mid-life Health 14 0
Sri Lanka Journal of Urology 8 0
International Journal of Nephrology 6 0

Πληροφόριες για τον αριθμό των journals βρέθηκαν από το Accademic research της Microsoft Top journals in Urology