Κατευθυντήριες οδηγίες

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας ως σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους Ουρολόγους στη λήψη κλινικών αποφάσεων με βάση την τεκμηριωμένη Ιατρική (evidence-based medicine).

To Γραφείο Εκπαίδευσης συντονίζει την προσπάθεια της παραγωγής αλλά και της συνεχούς ενημέρωσης των οδηγιών. Οι οδηγίες μεταφράζονται σε εθνικές γλώσσες, ύστερα από αίτηση και ανάθεση του Γραφείου Εκπαίδευσης της EAU.

Η ελληνική έκδοση των οδηγιών αποτελεί ένα σημαντικότατο έργο του καθηγητή, Φ. Σοφρά, ο οποίος έχει επιμεληθεί όλες τις μεταφράσεις.

Παρακάτω, θα βρείτε όλες τις οδηγίες για τις παθήσεις, καθώς και ένα αρχείο με όλες συνολικά τις οδηγίες.