Υπερδραστήρια κύστη – Ακράτεια ούρων

2.1  Αντιμουσκαρινικά (αντιχολινεργικά)

 • Οξυβουτινίνη
 • Ταχείας αποδέσμευσης per os
 • Βραδείας αποδέσμευσης per os
 • Δερματικό επίθεμα
 • Τολτεροδίνη
 • Σολιφενακίνη
 • Τρόσπιο
 • Δαριφενακίνη
 • Φεσοτεροδίνη

2.2 Αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης-νοραδρεναλίνης

 • Δουλοξετίνη

2.3  Ανταγωνιστές υποδοχέων βαζοπρεσσίνης

 • Δεσμοπρεσσίνη

2.4 Αλλαντική τοξίνη τύπου Α

 • OnabotulinumtoxinA

2.5 Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά

 • Ιμιπραμίνη

2.6  β3-αδρενεργικοί αγωνιστές

 • Μιραμπεγρόνη