Καρκίνος ουροδόχου κύστης

10.1  Ενδοκυστικές εγχύσεις

  • BCG (Ενδοκυστικά)
  • Επιρουμπικίνη (Ενδοκυστικά)
  • Μιτομυκίνη C (Ενδοκυστικά)
  • Δοξορουμπικίνη (Ενδοκυστικά)

10.2  Χημειοθεραπευτικά

  • MVAC (μεθοτρεξάτη, βινμπλαστίνη, ανδριαμυκίνη, σισπλατίνη)
  • CMV (σισπλατίνη, μεθοτρεξάτη, βινμπλαστίνη
  • GC (γκεμσιταμπίνη, σισπλατίνη)