Κατευθυντήριες οδηγίες για τον καρκίνο του νεφρού

Ελληνικά

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

(Ενημέρωση – Απρίλιος 2010)
B. Ljungberg (πρόεδρος), D.C. Hanbury, M. Hora, M.A. Kuczyk,
A.S. Merseburger, P.F.A. Mulders, J-J. Patard, I.C. Sinescu
Eur Urol 2001 Sep; 40(3): 252-5
Eur Urol 2007 Jun; 51(6): 1502-10

Επισυναπτόμενα αρχεία: