Κατευθυντήριες οδηγίες για τον καρκίνο του προστάτη

Ελληνικά

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

(Ενημέρωση – Μάρτιος 2011)
A. Heidenreich (Πρόεδρος), J. Bellmunt, M. Bolla, S. Joniau, T.H. van
der Kwast, M.D. Mason, V. Matveev, N. Mottet, H-P. Schmid, T. Wiegel,
F. Zattoni
Eur Urol 2008 Jan; 53(1): 68-80
Eur Urol 2011 Jan; 59(1): 61-71
Eur Urol 2011 Apr; 59(4): 572-83

Επισυναπτόμενα αρχεία: