Κατευθυντήριες οδηγίες για τις λοιμώξεις του ουροποιογεννητικού συστήματος

Ελληνικά

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

(Ενημέρωση κειμένου – Απρίλιος 2010)
M. Grabe (chairman), T.E. Bjerklund-Johansen, H. Botto,
M. Çek, K.G. Naber, R.S. Pickard, P. Tenke, F. Wagenlehner,
B. Wullt

Επισυναπτόμενα αρχεία: