Κλινικές Μελέτες Μ.Μ.Ο.Π.

Η Μ.Μ.Ο.Π. έχει μακρόχρονη, ιδιαίτερα πετυχημένη συμμετοχή σε διεθνείς κλινικές μελέτες ανάπτυξης φαρμάκων. Οι μελέτες αυτές διενεργήθηκαν στο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς», αρχικά, και –μετά την ίδρυση της Β΄ Ουρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ.– στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».
 

Η Ομάδα Κλινικών Μελετών της Μ.Μ.Ο.Π.

Η Μ.Μ.Ο.Π., από το 2000, έχει οργανώσει εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων που υλοποιεί κλινικές μελέτες φάσεων ΙΙ, ΙΙΙ και IV, μελέτες παρατήρησης, καθώς και επιδημιολογικές μελέτες.
Στην ομάδα αυτήν, έχουν εργαστεί οι ακόλουθοι:

Ιατροί

Απόστολος Αποστολίδης
Ευανθία Θωμαϊδου
Δημήτρης Καλυβιανάκης
Μαρία Κάντζιου
Νίκος Κολιάκος
Νίκος Κονδελίδης
Γιάννης Κουτσογιάννης
Θανάσης Μπέκος
Κυριάκος Μωυσίδης
Αθανάσιος Οικονόμου
Βασίλης Τζώρτζης
Χρήστος Τσαλίκης
Ζωή Τσίμτσιου
Φωτεινή Φερενίδου
Αστέριος Φώτας
Κώστας Χατζημουρατίδης
Δημήτρης Χατζηχρήστου

Ψυχολόγοι

Ηρακλής Γρηγορόπουλος
Ειρήνη Κιλέτση
Παρασκευή-Σοφία Κυράνα
Ευαγγελία Νακοπούλου
Μαρίνα Τσιούπρου

Στατιστικοί

Όλγα Κερασίδου
Χριστίνα Μπάμια
Μάριος Φρυδάκης

Έλεγχος ποιότητας

Χρύσα Πιπιλάκη

Η σημερινή συγκρότηση της Ομάδας Κλινικών Δοκιμών της Μ.Μ.Ο.Π.

 

Ουρολόγοι

Απόστολος Αποστολίδης
Παύλος Γκρίτσιος
Φώτης Δημητριάδης
Σταύρος Καζαντζίδης
Νίκος Καλινδέρης
Βάιος Μυτιλέκας
Κυριάκος Μωυσίδης
Κώστας Χατζημουρατίδης
Δημήτρης Χατζηχρήστου

Ειδικευόμενοι Ουρολόγοι

Πέτρος Γεωργόπουλος
Βαλάντης Γκέκας
Κοσμάς Καζάνας
Βασίλης Κακαμούκας
Βασίλης Παπαδόπουλος
Ιωάννης Σοκολάκης

 

Ψυχολόγοι

Βούλα Καποτέλη
Γλυκερία Τζήμου

 

Φυσικοθεραπευτές

 
 

Η εμπειρία της Μ.Μ.Ο.Π. στις Κλινικές Μελέτες

 
 1. Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, παράλληλη, ελεγχόμενη με placebo μελέτη, με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του IC351, όταν χορηγείται «κατ’ επίκληση» σε άντρες με στυτική δυσλειτουργία. Χορηγός εταιρεία: «ELI LILLY and Company».   

Αρ. Άδειας Ε.Ο.Φ.: Αα-ΚΔ-105/01/02

 

 1. Μία φάσης  ΙΙΙ τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για την εκτίμηση της ασφάλειας των 10mg Atrasentan σε άντρες με μεταστατικό, ορμονοάντοχο καρκίνο του προστάτη.

Χορηγός εταιρεία: «ABBOT LABORATORIES».

Αρ. Άδειας Ε.Ο.Φ.: Αα-ΚΔ-Τ97/02/01

 

 1. Μία φάσης  ΙΙΙ , τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των 10mg Atrasentan σε άντρες με μη μεταστατικό, ορμονοάντοχο καρκίνο του προστάτη.

Χορηγός εταιρεία: «ABBOT LABORATORIES».

Αρ. Άδειας Ε.Ο.Φ.: Αα-ΚΔ-Τ101/02/01

 

 1. Μία φάσης  ΙΙΙ  μελέτη επέκτασης της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των 10mg Atrasentan σε άντρες με μεταστατικό, μη συμπτωματικό ορμονοάντοχο καρκίνο του προστάτη.

Χορηγός εταιρεία: «ABBOT LABORATORIES».

Αρ. Άδειας Ε.Ο.Φ.: Αα-ΚΔ-105/01/02

Αρ. Άδειας Ε.Ο.Φ.: Αα-ΚΔ-100/02/01

 

 1. Διεξαγωγή κλινικής μελέτης για τη μακρόχρονη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της Αλφουζοσίνης 10mg μία φορά την ημέρα στον κίνδυνο οξείας κατακράτησης ούρων και στην ανάγκη για χειρουργική  επέμβαση σε ασθενείς με καλοήθη υπερπλασία προστάτη. Μία τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με placebo, διάρκειας δύο ετών μελέτη παράλληλων ομάδων.

Χορηγός εταιρεία: «Sanofi Synthelabo».

Αρ. Άδειας Ε.Ο.Φ.: Αα-ΚΔ-99/02/01

 

 1. Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική δοκιμή παράλληλων ομάδων για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της Βαρντεναφίλης χορηγούμενης επί 12 εβδομάδες με μεταβλητό δοσολογικό σχήμα σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο σε άτομα που πάσχουν από στυτική δυσλειτουργία του άρρενος ευρείας αιτιολογίας, τα οποία προηγουμένως δεν είχαν ανταποκριθεί κατά το ιστορικό τους στη θεραπεία με Σιλντεναφίλη.

Χορηγός εταιρεία: «GlaxoSmithKline».

Αρ. Άδειας Ε.Ο.Φ.: Αα-ΚΔ-168/02/02

 

7.      Αξιολόγηση των παραγόντων φλεγμονής σε ασθενείς

      με μεταβολικό σύνδρομο και στυτική δυσλειτουργία. Μελέτη GOLD.

      Χορηγός εταιρεία: «Pfizer».

      Αρ. Άδειας Ε.Ο.Φ.:

 

 1. Μία ανοικτή μελέτη ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των 2 και 3 mg δισκίων Uprima TM στη θεραπεία της αντρικής στυτικής δυσλειτουργείας.

Χορηγός εταιρεία: «ABBOT LABORATORIES».

Αρ. Άδειας Ε.Ο.Φ.: Αα-ΚΔ-76/04

 

 1. Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, διασταυρούμενη μελέτη για τη διερεύνηση φαρμακοδυναμικής επίδρασης (όπως εκτιμάται με συσκευή  Rigiscan) ασφάλειας και ανεκτικότητας, εφ' άπαξ, από του στόματος δόσης των 20 mg Vardenafil σε σύγκριση με 100 mg Sindenafil (Viagra) σε 40 άντρες ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία οργανικής Αιτιολογίας.

Χορηγός εταιρεία: «Bayer».

Αρ. Άδειας Ε.Ο.Φ.: Αα-ΚΔ-138/01/01

 

 1. Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με placebo, διπλά τυφλή, πολυκεντρική, ευέλικτης δοσολογίας, με παράλληλες ομάδες, κλινική μελέτη για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Vardenafil σε σύγκριση με placebo σε άντρες με στυτική δυσλειτουργία.

Χορηγός εταιρεία: «Bayer».

Αρ. Άδειας Ε.Ο.Φ.: Αα-ΚΔ139/01/01

 

 1. Αποτελεσματικότητα & ασφάλεια της Σολιφενακίνης σε σύγκριση με Τολτεροδίνη μία φορά ημηρεσίως σε ασθενείς με συμπτώματα υπερδραστήριας κύστης.

Χορηγός εταιρεία: «Yamanouchi».

Αρ. Άδειας Ε.Ο.Φ.: Αα-ΚΔ-99/03/03

 

 1. Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων, η οποία αξιολογεί τη διάρκεια της αποτελεσματικότητας και την ασφάλεια του Vardenafil χορηγούμενου για 10 εβδομάδες σε ένα δοσολογικό σχήμα, σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο σε ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία ευρείας αιτιολογίας.

Χορηγός εταιρεία: «GlaxoSmithKline».

Αρ.Άδειας ΕΟΦ: Αα-ΚΔ-133-01-03

 

 1. Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική μελέτη παραλλήλων ομάδων, για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της χορήγησης Ντουταστερίδης 0.5 mg μία φορά την ημέρα για τέσσερα χρόνια για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ανιχνεύσιμου μέσω βιοψίας καρκίνου του προστάτη.

Χορηγός εταιρεία: «GlaxoSmithKline».

Αρ.Άδειας ΕΟΦ:Αα-ΚΔ-185/16/02

 

 1. Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη παράλληλων ομάδων, για να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της θεραπείας με Ντουταστερίδη (0.5mg) και Ταμσουλοσίνη (0,4mg), χορηγούμενες εφ' άπαξ ημερησίως για 4 χρόνια ξεχωριστά και σε συνδυασμό, στη βελτίωση των συμπτωμάτων και του κλινικού αποτελέσματος σε άντρες με μέτρια έως σοβαρή συμπτωματική καλοήθη υπερπλασία προστάτη.

Χορηγός εταιρεία: «GlaxoSmithKline».

Αρ.Άδειας ΕΟΦ: Αα-ΚΔ-117-06-03

 

 1. Μία Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Κλινική Δοκιμή Παραλλήλων Ομάδων για την Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας, της Ασφάλειας και της Αξιοπιστίας της Βαρντεναφίλης 20 mg Χορηγούμενης επί 12 Εβδομάδες σε σύγκριση με Εικονικό Φάρμακο σε Άτομα που Πάσχουν από Στυτική Δυσλειτουργία και τα οποία έχουν Ανταποκριθεί Επιτυχώς στην Πρώτη Θεραπεία με Βαρντεναφίλη 20 mg

Χορηγός εταιρεία: GlaxoSmithKline

            Αρ. Άδειας ΕΟΦ: Αα-ΚΔ-56/02/03

 

 1. Διεθνής, πολυκεντρική, ανοιχτή, μη ελεγχόμενη, μη τυχαιοποιημένη, προοπτική κλινική μελέτη παρατήρησης (PMS) για την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την αποδοχή του LEVITRA από τους ασθενείς κατά τη συνήθη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας.

Χορηγός εταιρεία: «Bayer».

Aρ. Άδειας ΕΟΦ: ΚΔΠ-28-02-03

 

 1. Μία εξάμηνη, πανευρωπαϊκή, προοπτική μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης των εκβάσεων υγείας σχετικά με την Ταδαλαφίλη (Cialis) για τη στυτική δυσλειτουργία.

Χορηγός εταιρεία: «Lilly ICOS».

Aρ. Άδειας ΕΟΦ: Αα-ΚΔ-Π19/01/03

 

 1. Μία τυχαιοποιημένης κατανομής, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλου σχεδιασμού μελέτη, για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας ηκαι της ασφάλειας της Ταδαλαφίλης (2,5mg και 5mg ) χορηγούμενης άπαξ ημερησίως σε άντρες με σακχαρώδη διαβήτη και στυτική δυσλειτουργία, της χορηγού εταιρείας.

Χορηγός εταιρεία: «Lilly ICOS».

Aρ. Άδειας ΕΟΦ: Αα-ΚΔ-Π10/03/04

 

 1. Μία προοπτική πολυκεντρική κλινική μελέτη παράλληλων ομάδων που περιλαμβάνει μία μονά τυφλή φάση και μία διπλά τυφλή φάση για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ικανοποίησης από την τιτλοποίηση του Viagra (κιτρική Σιλντεναφίλη) σε υψηλή δόση (100mg) έναντι δόσης 50mg σε άντρες με στυτική δυσλειτουργία.

Χορηγός εταιρεία: «Pfizer».

Aρ. Άδειας Ε.Ο.Φ.:

 

 

 1. Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική μελέτη για την αξιολόγηση της επίδρασης δισκίων της Ταμσουλοσίνης OCAS 0.4 mg μια φορά ημερησίως στη νυκτουρία, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, σε ασθενείς με συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού που σχετίζονται με την καλοήθη υπερπλασία προστάτη.

Χορηγός εταιρεία: «ASTELLAS».

Aρ. Άδειας Ε.Ο.Φ.:

 

 1. Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχομένη με εικονικό φάρμακο, μελέτη ανεύρεσης δοσολογικού σχήματος, παράλληλων ομάδων, η οποία περιλαμβάνει τη χορήγηση δραστικού φαρμάκου ελέγχου, για τεκμηρίωση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας/ανοχής του  UK-369,003 άμεσης αποδέσμευσης (IR)  και ελεγχόμενης αποδέσμευσης (MR) στη θεραπεία αντρών, οι οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα (LUTS) με ή χωρίς στυτική δυσλειτουργία (ΣΔ).

Χορηγός εταιρεία: «Pfizer».

Κωδικός ΕΟΦ: IS-14/01-03/07

Αριθμός EudraCT: 2006-004378-28

 

 1. Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλου σχεδιασμού, 5 ομάδων, πολυεθνική μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ανταπόκρισης στη δόση και της ασφάλειας της Ταδαλαφίλης χορηγούμενης άπαξ ημερησίως για 12 εβδομάδες σε άντρες με σημεία και συμπτώματα καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη.

Χορηγός εταιρεία: «Lilly ICOS».

Ε.Ο.Φ.: Έγκριση στις 11/01/2007, Α.Π. 48205  

Αριθμός EudraCT: 2006-001958-27

Κωδικός μελέτης ΕΕΔ: 80/1-4/06

 

 1. Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, με διπλό εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων, πολυκεντρική μελέτη, 12 εβδομάδων, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της Fesoterodine σε σύγκριση με την Tolterodine σε ασθενείς με υπερλειτουργική κύστη. Μελέτη φάσης 3.

Χορηγός εταιρεία: «Pfizer».

Κωδικός Ε.Ο.Φ.: IS-39/01-04/07

Αριθμός EudraCT: 2006-006935-38

Κωδικός μελέτης ΕΕΔ: 39/1-4/2007

 

 1. Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της Φεσοτεροδίνης ως επιπρόσθετης θεραπείας σε άντρες με εμμένοντα συμπτώματα υπερλειτουργικής κύστης που υποβάλλονται σε μονοθεραπεία. Μελέτη φάσης 3.

Χορηγός εταιρεία: «Pfizer».

Κωδικός Ε.Ο.Φ.: IS-28/01-03/08 

Αριθμός EudraCT: 2007-004555-11

Κωδικός μελέτης ΕΕΔ: 28/01-03/08

 

 1. Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο και δραστική ουσία, πολυκεντρική, παράλληλων ομάδων, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του βήτα-3 αγωνιστή ΥΜ178 (50 mg μία φορά ημερησίως) σε ασθενείς με συμπτώματα υπερδραστήριας κύστης. Μελέτη φάσης 3.

Χορηγός εταιρεία: «ASTELLAS».

Κωδικός Ε.Ο.Φ.: IS-30/01-06/08

EudraCT Number: 2007-001451-19

             Γνωμάτευση ΕΕΔ αριθμός 29/2008, Συνεδρίαση 49η/16.7.2008 

              Κωδικός μελέτης ΕΕΔ: 30/01-06/08

 

 1. Τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο, πολυκεντρική, μακροχρόνια μελέτη παράλληλων ομάδων, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του βήτα-3 αγωνιστή ΥΜ178 (50 mg μία φορά ημερησίως και 100mg μία φορά ημερησίως) σε ασθενείς με συμπτώματα υπερδραστήριας κύστης. Μελέτη φάσης 3.

Χορηγός εταιρεία: «ASTELLAS».

Κωδικός Ε.Ο.Φ.: IS-31/01-06/08

Eudra CT Number: 2007-001452-39

              Γνωμάτευση ΕΕΔ αριθμός 241/08, Συνεδρίαση 51η/23.9.2008

              Κωδικός μελέτης ΕΕΔ: 31/01-06/08

 

 1. Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλη μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της Ταδαλαφίλης (LY450190) άπαξ ημερησίως σε άντρες με στυτική δυσλειτουργία που δεν έχουν ξαναπάρει αναστολείς PDE5. Μελέτη φάσης 3.

Χορηγός εταιρεία: «ELI LILLY and Company».

Aριθμός EudraCT: 2008-004222-17

     Κωδικός Ε.Ο.Φ.: IS138/01-03/08

 

 1. Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλου σχεδιασμού, πολυεθνική μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της Ταδαλαφίλης 2,5 και 5mg άπαξ ημερησίως επί 12 εβδομάδες για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας και των ενδείξεων και συμπτωμάτων της καλοήθους υπερπλασίας προστάτη σε άντρες με στυτική δυσλειτουργία και καλοήθη υπερπλασία προστάτη. Μελέτη φάσης 3.

Χορηγός εταιρεία: «ELI LILLY and Company».

Κωδικός Ε.Ο.Φ. : IS7/01-05/09

EudraCT: 2008-004337-25

Αριθμός Γνωμάτευσης αρχικής έγκρισης ΕΕΔ: 3/09, Συνεδρίαση 62η/29.04.2009 και τροποποίηση αρχικής: 35/09

 

 1. Μία φάσης 3, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλου σχεδιασμού, παγκόσμια πολυκεντρική μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της Ταδαλαφίλης, χορηγούμενης άπαξ ημερησίως για 12 εβδομάδες, σε άντρες με σημεία και συμπτώματα καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη. Μελέτη φάσης 3.                                                                                                                                                  Χορηγός εταιρεία: «ELI LILLY and Company».

Κωδικός Ε.Ο.Φ.: IS-76/01-05/09

EudraCT: 2009-010739-42

Αριθμός Γνωμάτευσης ΕΕΔ: 76/09, Συνεδρίαση 66η/08.09.2009

 

 

 1. Μία πολυκεντρική, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων, για τη διερεύνηση της δοσοεξαρτώμενης ανταπόκρισης σε τρία επίπεδα δόσης κεκαθαρμένου συμπλόκου νευροτοξίνης BOTOX (αλλαντική τοξίνη τύπου Α) ακολουθούμενη από μία ανοιχτή φάση παράτασης σε ασθενείς με ακράτεια ούρων λόγω νευρογενούς υπερδραστηριότητας του εξωστήρα. Μελέτη φάσης 2 .

Χορηγός εταιρεία: «ALLERGAN».

Κωδικός Ε.Ο.Φ.: IS 120/01-05/07

EudraCT: 2007-003407-12

            Γνωμάτευση ΕΕΔ αριθμός 127/07, Συνεδρίαση 46η/13.5.2008

 

 1. Μια κλινική μελέτη φάσης 2 για την αξιολόγηση ημερησίων από του στόματος δόσεων του LY500307 για 24 εβδομάδες σε άντρες με συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα (LUTS) και διόγκωση του προστάτη, δευτερογενή στο πλαίσιο καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη (ΚΥΠ, Benign Prostate Hyperplasia, BPH).

Χορηγός εταιρεία: «ELI LILLY and Company».

Αριθμός EudraCT 2009-016800-22

Κωδικός Ε.Ο.Φ.: IS-22/01-04/10

Έγκριση επιστημονικού συμβουλίου: 14.04.2010 (Συνεδρίαση 139)

Κωδικός ΕΕΔ: 21/01-04/10 Αρ. Πρωτ. 18510/18.03.2010

 

 1. Μη παρεμβατική μελέτη, με τίτλο «Μελέτη παρακολούθησης ARI103094 των ασθενών της μελέτης REDUCE».

Χορηγός εταιρεία: «GlaxoSmithKline».

Κωδικός Ε.Ο.Φ.: NIS-18/01-06/09

Έγκριση επιστημονικού συμβουλίου: 04.03.2009 (συνεδρίαση 130)

 

 1. Μία πολυκεντρική, προοπτική, συγκριτική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, διπλού εικονικού σχεδιασμού μελέτη για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Cefditoren Pivoxil σε σχέση με τη Σιπροφλαξασίνη στην οξεία μη επιλεγμένη κυστίτιδα.

Χορηγός εταιρεία: «TEDEC-MEIJI».

Κωδικός Ε.Ο.Φ.: IS-114/01-05/07

Αριθμός EudraCT 2007-001486-15

Έγκριση επιστημονικού συμβουλίου: 20.12.2010 (συνεδρίαση 143)

 

 1. Επίδραση της Ταδαλαφίλης (LY450190) χορηγούμενης άπαξ ημερησίως ή της Ταδαλαφίλης χορηγούμενης κατ' επίκληση, σε σύγκριση με την κιτρική Σιλδεναφίλη χορηγούμενη κατ' επίκληση στη διακοπή της θεραπείας σε ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν αναστολείς PDE5.

Χορηγός εταιρεία: «ELI LILLY and Company».

Αριθμός EudraCT 2009-011318-22

Κωδικός Ε.Ο.Φ.: IS-23/ 01-04/10

Κωδικός ΕΕΔ: 22/01-04/10 Αρ. Πρωτ.18511/18.03.2010

Έγκριση επιστημονικού συμβουλίου: 14.04.2010 (Συνεδρίαση 139)

 

 1. Μία Φάσης 3b, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλου σχεδιασμού μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της Ταδαλαφίλης, συγχορηγούμενης με φιναστερίδη επί 6 μήνες, σε άντρες με συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού και δευτεροπαθή διόγκωση του προστάτη, οφειλόμενη σε καλοήθη υπερπλασία του προστάτη.

Χορηγός εταιρεία: «ELI LILLY and Company».

Αριθμός EudraCT 2010-020604-29

Κωδικός Ε.Ο.Φ.: IS-83/01-05/10

Γνωμάτευση ΕΕΔ αριθμός 86/10  Κωδικός ΕΕΔ 86/00-05/10

Κατάθεση στο επιστημονικό συμβούλιο στις 14.09.2010  Α.Π.643

 

 1. Μελέτη σύγκρισης της αποτελεσματικότητας του Duodart, σε συνδυασμό με συμβουλές για τον τρόπο ζωής έναντι της προσεκτικής παρακολούθησης (Watchful Waiting), σε συνδυασμό με συμβουλές για τον τρόπο ζωής και δυνατότητα προσθήκης Ταμσουλοσίνης, σε άντρες με διόγκωση του προστάτη και μέτρια συμπτώματα καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη, οι οποίοι δεν έχουν λάβει αγωγή στο παρελθόν.

Χορηγός εταιρεία: «GlaxoSmithKline».

Έγκριση Ε.Σ. στις 27/09/2010, Συνεδρίαση 141

Κωδικός Ε.Ο.Φ.: IS-85/01-10/10

Αριθμός Eudra CT: 2010-022111-19

Κωδικός ΕΕΔ αριθμός 89/00-10/10, Α.Π. 67940/7-10-2010

 

 1. Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, πολυκεντρική δοκιμή φάσης 3, στην οποία συγκρίνεται η Ορτερονέλη (TAK-700), σε συνδυασμό με Πρεδνιζόνη έναντι εικονικού φαρμάκου, σε συνδυασμό με Πρεδνιζόνη σε ασθενείς με ευνουχο-άντοχο μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, οι οποίοι δεν έχουν λάβει προηγούμενη χημειοθεραπεία. Μελέτη φάσης 3. 

Χορηγός εταιρεία: «Millennium Pharmaceuticals, Inc

Αριθμός EudraCT 2010-018661-35

Κωδικός Ε.Ο.Φ.: IS 82/01-07/10

Κωδικός ΕΕΔ 90/00-07, Α.Π. 68175/8-10-2010

Έγκριση Ε.Σ. στις 27/09/2010, Συνεδρίαση 141

 

 1. Πώς επηρεάζει η χρήση των βοηθημάτων ακράτειας την ποιότητα της σεξουαλικής ζωής και την αυτο-εικόνα των γυναικών με ακράτεια ούρων; Η επίδραση των αντιμουσκαρινικών φαρμάκων.

Χορηγός εταιρεία: «Pfizer».

Έγκριση Ε.Σ. στις 12/01/2010, Συνεδρίαση 137

 

 1. Tυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, πολυκεντρική μελέτη ανεύρεσης δόσης και αξιολόγησης της θεραπευτικής αγωγής με το (υπό κλινική ανάπτυξη φάρμακο) GSK2251052, συγκρινόμενο με Ιμιπενέμη-Σιλαστατίνη στην αντιμετώπιση ενηλίκων με εμπύρετες επιπλεγμένες λοιμώξεις της κατώτερης ουροποιητικής οδού και οξεία πυελονεφρίτιδα. Μελέτη φάσης 2b.

Χορηγός εταιρεία: «GlaxoSmithKline».

Αριθμός EudraCT 2011-000484-28

Κωδικός Ε.Ο.Φ.: IS 30-01-04-11

Κωδικός ΕΕΔ 35/00-04-11, Α.Π. 63413/9-9-2011

Έγκριση Ε.Σ. στις 16.05.2011, Συνεδρίαση 148

 

 1. Μία προοπτική μελέτη παρατήρησης ασφαλείας σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη που λαμβάνουν θεραπεία με Firmagon® (Δεγαρελίξη) ή με έναν Αγωνιστή GnRH.

Χορηγός εταιρεία: «Ferring Pharmaceuticals».

Έγκριση Ε.Σ. στις 02/03/2011, Συνεδρίαση 144

Κωδικός Ε.Ο.Φ.: ΝIS-6/11 Α.Π. 41144/6-6-11