Έρευνα

Με τη στενή συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η ερευνητική παραγωγή υπήρξε πλούσια. Πάντοτε συνδυάστηκε, για να προσφέρει ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες να εκπαιδευτούν και να παραγάγουν νέα γνώση.

Η συνεχής και σημαντική παρουσία στη διεθνή βιβλιογραφία αντικατοπτρίζει το ερευνητικό μας έργο μέχρι σήμερα.