Αστέριος Φώτας

Εικόνα Αστέριος Φώτας

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία