Νομοθεσία

Εδώ, θα βρείτε τη Διεθνή και την Εθνική Νομοθεσία που διέπουν τις κλινικές μελέτες. Όλα τα αρχεία που επισυνάπτονται αφορούν σε νόμους, διατάξεις και αρχές που ισχύουν στη χώρα μας και συνεπώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Αρχείο Φαρμακευτικής Νομοθεσίας του Σ.Φ.Ε.Ε. στην ιστοσελίδα: http://www.sfee.gr/fek

Διακήρυξη του Ελσίνκι

ICH GCP

EU CT Guidelines

FDA CT Guidelines

Κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή κλινική πρακτική, όσον αφορά στα δοκιμαζόμενα φάρμακα.

 

Λοιπές διατάξεις και εγκύκλιοι σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

 

Επισυναπτόμενα αρχεία: