Βασίλης Παπαδόπουλος

Εικόνα Βασίλης Παπαδόπουλος

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία