Χρήστος Τσαλίκης

Εικόνα Χρήστος Τσαλίκης

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία