Βασίλης Τζώρτζης

Εικόνα Βασίλης Τζώρτζης

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία