Κωνσταντίνος Χατζημουρατίδης

Εικόνα Κωνσταντίνος Χατζημουρατίδης

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία