ΜΕΡΟΣ Γ: Πρωτόκολλα αντιμετώπισης των πλέον συχνών ανεπιθύμητων ενεργειών απο το ΚΝΣ και το καρδιαγγειακό

Ημερομηνία-Ώρα: 

Σάββατο, Μάιος 31, 2014 -
11:30 εώς 14:00

Συντονισμός: