Ομάδες Εργασίας

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 4 ομάδες. Ο χρόνος 2 ωρών καλύπτεται με πρακτική άσκηση. Σκοπός των ομάδων εργασίας είναι να εξοικειωθούν οι παρευρισκόμενοι με θεραπευτικές τεχνικές που όλοι χρησιμοποιούμε καθημερινά στα ιατρεία μας. Τέσσερις ενότητες γεμάτες κλινικές δεξιότητες και μυστικά της ιατρικής πράξης.

ΟΜΑΔΑ Α : Πρωτόκολλο πεϊκών προθέσεων

Οι πεϊκές προθέσεις αποτελούν μια καταξιωμένη λύση για ασθενείς στους οποίους κάθε συντηρητική θεραπεία έχει αποτύχει ή δε γίνεται αποδεκτή. Τα κριτήρια επιλογής των ασθενών, η επιλογή του τύπου της πρόθεσης, το χειρουργικό πρωτόκολλο τοποθέτησης και το πρωτόκολλο μετεγχειρητικής παρακολούθησης και εκπαίδευσης του ασθενή στη χρήση της πρόθεσης είναι σημαντικά θέματα για κάθε Ουρολόγο. Η ομάδα εργασίας, με την καθοδήγηση 3 έμπειρων συντονιστών θα συζητήσει βήμα-βήμα όλα τα θέματα σε μια προσπάθεια ομοφωνίας για την ανάπτυξη ενός πλήρους πρωτοκόλλου τοποθέτησης πεϊκής πρόθεσης.

Εκπαιδευτές/Συντονιστές: Ι. Αδαμάκης, Ε. Αλάργκωφ, Π. Δρέττας,
 

ΟΜΑΔΑ Β: Πρωτόκολλα αντιμετώπισης περιστατικών με πάνω από ένα αίτιο υπογονιμότητας

Συχνά προβληματιζόμαστε σε περιστατικά, όπου τα αίτια υπογονιμότητας με βάση τη διαγνωστική προσέγγιση είναι περισσότερα από ένα. Σύνθετα προβλήματα που η αντιμετώπιση του ενός προβλήματος (π.χ. κιρσοκήλης) δε βελτιώνει επαρκώς το σπέρμα. Δίλημμα αποτελεί επίσης ο προβληματισμός για το ποιο αίτιο/παθοφυσιολογία θα θεραπεύσουμε πρώτο. Επιπλέον, σε ζευγάρια που υπάρχει γυναικείος παράγοντας υπογονιμότητας, τι έλεγχο του άντρα πρέπει να κάνουμε; Και πότε θα αποφύγουμε τη θεραπεία όταν πλέον ο μόνος δρόμος είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση.

Εκπαιδευτές/Συντονιστές: Σ. Ανδρεαδάκης, Φ. Δημητριάδης, Κ. Μακαρούνης
 

ΟΜΑΔΑ Γ : Πρωτόκολλα κρουστικών κυμάτων: στυτική δυσλειτουργία – χρόνια μη βακτηριακή προστατίτιδα – νόσος Peyronie

Τα κρουστικά κύματα αποτελούν πλέον μια θεραπευτική μέθοδο που έχει μπει στη φαρέτρα του ανδρολόγου. Από το μοναδικό πρωτόκολλο για τη στυτική δυσλειτουργία, περάσαμε σε διαφορετικές εναλλακτικές προτάσεις για ασθενείς με διαφορετικού βαθμού στυτική δυσλειτουργία. Επιπλέον, σειρά δημοσιεύσεων επιβεβαιώνουν τη θέση των κρουστικών κυμάτων σε μια παθολογική οντότητα χωρίς μέχρι σήμερα αποτελεσματικές θεραπείες, τη χρόνια μη βακτηριακή προστατίτιδα και τον χρόνιο πυελικό πόνο. Τέλος, η θέση των νέων μηχανημάτων κρουστικών κυμάτων στη νόσο Peyronie είναι υπό διερεύνηση. Πόσες συνεδρίες, πόσο συχνά, με πόση ενέργεια και πόσες κρούσεις είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα συζητηθούν με βάση τις δημοσιεύσεις αλλά και την προσωπική εμπειρία των συμμετεχόντων.

Εκπαιδευτές/Συντονιστές: Δ. Καλυβιανάκης, Κ. Ρόκκας, Ι. Μυκονιάτης
 

ΟΜΑΔΑ Δ: Πρωτόκολλα αυτοενέσεων  -  ενέσεων κλωστηριδίου κολλαγενάσης – χρήσης επιμηκυντή και αντλίας κενού

Οι ενδοσηραγγώδεις αυτοενέσεις αποτελούν μια δοκιμασμένη θεραπευτική επιλογή. Πώς βρίσκουμε τη δόση, ποια φάρμακα χρησιμοποιούμε, πώς διδάσκουμε την τεχνική στους ασθενείς; Επιπλέον, οι ενέσεις κλωστηριδίου κολλαγενάσης μέσα στη βλάβη της νόσου Peyronie είναι δύσκολη ακόμη και για τους έμπειρους ανδρολόγους χωρίς ειδική εκπαίδευση. Σε ειδικό μοντέλο πέους θα προσπαθήσουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι να πετύχουν την έγχυση μέσα στην πλάκα. Τέλος, θα εκπαιδευτούν στη χρήση αντλιών κενού και επιμηκυντών πάνω σε μοντέλα.

Εκπαιδευτές/Συντονιστές: Γ. Κουσουρνάς, Δ. Μπορούσας, Β. Πρωτογέρου