ΜΕΡΟΣ Α: Τι περιορίζει την αποτελεσματικότητα της φαρμακοθεραπείας στις παθήσεις της λειτουργικής Ουρολογίας;

Ημερομηνία-Ώρα: 

Παρασκευή, Μάιος 30, 2014 -
18:00 εώς 21:30

Συντονισμός: