Συνολική αξιολόγηση 4ου Κλινικού Φροντιστηρίου Λειτουργικής και Επανορθωτικής Ουρολογίας