Ομιλητές

 1. Ιωάννης Αδαμάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ
 2. Σωτήρης Ανδρεαδάκης, Ουρολόγος, Θεσσαλονίκη
 3. Δημήτρης Γουλής, Αναπληρωτής Καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής ΑΠΘ
 4. Φώτης Δημητριάδης, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας ΑΠΘ
 5. Θεοδοσία Ζεγκινιάδου, Βιολόγος Αναπαραγωγής, Θεσσαλονίκη
 6. Χαράλαμπος Θωμάς, Ουρολόγος, Κόρινθος
 7. Δημήτρης Καλυβιανάκης, Ακαδημαϊκός υπότροφος, Α’ Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ
 8. Γιώργος Κανάκης, Ενδοκρινολόγος, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
 9. Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης, Ουρολόγος, Επιμελητής Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης, Αθήνα
 10. Κώστας Μακαρούνης, Ουρολόγος, Αθήνα
 11. Δημήτρης Μπορούσας, Ουρολόγος, Αθήνα
 12. Ιωάννης Μυκονιάτης, Ουρολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ,  Α’ Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ
 13. Σταμάτης Παπαχαρίτου, Βιολόγος Αναπαραγωγής, Θεσσαλονίκη
 14. Βασίλης Πρωτογέρου, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ
 15. Γιώργος Σαλπιγγίδης, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
 16. Νικόλαος Σοφικίτης, Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 17. Χρήστος Τσαμέτης, Ενδοκρινολόγος, Ακαδημαϊκός υπότροφος, Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
 18. Δημήτριος Χατζηχρήστου, Καθηγητής Ουρολογίας ΑΠΘ

Επισυναπτόμενα αρχεία: