Μιχάλης Δούμας

Εικόνα Μιχάλης Δούμας

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία