Εκπαιδευτές

Επιστημονικός υπεύθυνος:  Δ. Χατζηχρήστου, καθηγητής Ιατρικής του Α.Π.Θ.
Συντονιστές:
Ο Επιστημονικός υπεύθυνος και οι 2 συντονιστές είναι κάτοχοι του τίτλου  “Fellow of the European Committee on Sexual Medicine” της UEMS (FECSM).
 
Φιλοξενούμενοι διδάσκοντες: Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν, ως φιλοξενούμενοι διδάσκοντες, επιστήμονες με μεγάλη κλινική εμπειρία ή/και διεθνή παρουσία στον χώρο: